Povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja 2019. – najnoviji podaci o učestalosti redovitog pranja zubi

Prema najnovijem Istraživanju o zdravstvenom ponašanju mladih (engl. Health Behaviour in School-aged Children; HBSC) provedenom 2018. g na postavljeno pitanje: Koliko često pereš zube?;  više nego jednom dnevno je odgovorilo: 60,6 % dječaka i 71,1% djevojčica u dobi od 11 godina, 52,3 % dječaka i 77,1 % djevojčica u dobi od 13 godina te 53,7 % dječaka i 76,3 % djevojčica u dobi od 15 godina.

Učestalost redovitog pranja zubi, više nego jednom dnevno kod dječaka je najviša u dobi od 11 godina. Taj postotak značajno pada u dobi od 13 godina i ostaje niži također i u dobi od 15 godina. Učenice peru zube učestalije nego učenici u svim dobnim skupinama i ta razlika je najizraženije u dobi od 13 godina kada učenice pokazuju najvišu, a učenici najnižu učestalost u redovitom pranju zubi.

Kronološki gledano, kultura pranja zubi raste kroz godine. Tako 2002.g. petnaestogodišnjaci najmanje peru zube, samo njih  34,6%, a 2018. g.  najviše, ukupno  53,7 %.  Petnaestogodišnjakinje također pokazuju sličan uzlazni trend pranja zubi. Najmanje su prale zube 2002. g, a najviše 2010. g. Nakon blagog pada 2014. g., ponovno se pokazuje pozitivni uzlazni trend. Učenice su osvještenije o oralnom zdravlju i potrebnoj oralnoj higijeni od učenika kroz cijeli promatrani period.

 

Izvor: Health Behaviour in School-aged Children; HBSC, podaci za Hrvatsku