Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih

Uporaba duhana je vodeći uzrok preventabilnih smrti na svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) duhanu pripisuje gotovo šest milijuna smrti godišnje. Očekuje se da će se do 2030. godine taj broj povećati na više od osam milijuna smrti godišnje. Većina ljudi duhan počne konzumirati prije dobi od 18 godina. Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih (engl. Global Youth Tobacco Survey; GYTS) su razvili Inicijativa bez duhana (engl. Tobacco Free Initiative; TFI), SZO i Ured za pušenje i zdravlje (OSH) Centara za nadzor i prevenciju bolesti Sjedinjenih Američkih Država (CDC) radi prikupljanja podataka o prevenciji i nadzoru nad uporabom duhana kod mladih. GYTS je istraživanje koje se provodi putem anonimne ankete koja se provodi kod učenika u dobi između 13 i 15 godina starosti.

U Hrvatskoj je u sklopu ovog istraživanja 2016. godine popunjeno 3250 upitnika u 50 škola. U anketi je ukupno sudjelovalo 3250 učenika, od kojih je 2991 bilo u dobi od 13 do 15 godina (dječaci: 1516, djevojčice: 1470, nepoznato: 5). Stopa odaziva škola bila je 100 %, a učenika 95,8 %. Ukupna stopa odaziva iznosila je 95,8 %.

Upitnik se sastojao od pitanja višestrukog izbora odgovora, a podaci su analizirani isticanjem pitanja koja se smatraju ključnim pokazateljima nadzora i u skladu su s Okvirnom konvencijom o kontroli duhana SZO-a (FCTC) i tehničkim paketom MPOWER (paketom odabranih mjera za smanjenje potražnje).

Ukupno je 47,2 % učenika uopće pušilo bilo kakav oblik duhanskog proizvoda, a u trenutku popunjavanja ankete ih je:

 • 17,3 % konzumiralo bilo koji duhanski proizvod (najmanje jednom u posljednjih 30 dana)
 • 14,6 % pušilo cigarete
 • 10,0 % upotrebljavalo e-cigarete
 • 17,5 % onih koji nikada nisu koristili duhanske proizvode podložno je korištenju duhanskih proizvoda u budućnosti

Od ukupnog je broja učenika koji su sudjelovali 27 % smatralo da učenici koji puše imaju više prijatelja, a 21,3% da su učenici koji puše privlačniji.

Dostupnost i pristupačnost

 • 61,8% sadašnjih pušača je do cigareta došlo kupnjom u trgovini, dućanu, od uličnog prodavača ili na kiosku
 • 56,9 % sadašnjih pušača koji su kupili cigarete nije spriječeno u kupovini zbog svoje dobi
 • 60,1 % ih živi u domu gdje drugi puše
 • 60,9 % je bilo izloženo duhanskom dimu u zatvorenom javnom prostoru
 • 82,8 % preferira zabranu pušenja u zatvorenim javnim mjestima
 • 67,3 % ih misli da je dim od drugih štetan i za njih
 • 53,9 % učenika je odgovorilo da im jedan ili više roditelja puši

Prestanak pušenja

Od sadašnjih je pušača je 37,4 % odgovorilo da želi prestati pušiti, a 59,4 % (6 od 10 sadašnjih pušača) je pokušalo prestati pušiti tijekom protekle godine, dok je gotovo 4 od 10 sadašnjih pušača željelo prestati pušiti u trenutku ispunjavanja ankete. U vezi s pokušajima prestanka, 11,7 % sadašnjih pušača je odgovorilo da su primili pomoć u pokušaju da prestanu pušiti.

Tijekom proteklih 30 dana je 51,8 % učenika vidjelo poruke protiv pušenja u medijima. Premda je u Hrvatskoj zabranjeno reklamiranje i sponzoriranje duhanskih proizvoda, 34,5 % je primijetilo reklame za duhan ili promocije na prodajnim mjestima, a 68,3 % je u istom razdoblju primijetilo nekoga tko koristi duhanski proizvod na televiziji, videozapisima ili filmovima. Do 12,3 % sudionika posjeduje predmet s logotipom duhanske tvrtke, a 5,4 % ih je potvrdilo da im je nacionalni predstavnik duhanske kompanije ponudio besplatne cigarete.

Tijekom protekle godine je 67,6 % učenika u razredu učilo o štetnostima pušenja.

Metodologija GYTS-a pruža odličan okvir za praćenje i vođenje provedbe školskih programa za nadzor duhana usuglašen sa zahtjevima FCTC-a. Rezultati ove ankete će se široko diseminirati i, u idealnom slučaju, koristiti za usvajanje i provedbu učinkovitih zakonskih mjera za prevenciju i smanjenje konzumacije duhana, nikotinske ovisnosti i izloženosti duhanskom dimu.

GYTS koristi metodologiju standardiziranu na svjetskoj razini koja uključuje dvije faze odabira uzoraka u školama odabranima prema vjerojatnosti proporcionalnoj upisnoj kvoti. Razredi unutar odabranih škola su izabrani nasumce, a svi učenici u izabranim razredima imaju pravo sudjelovati u istraživanju. Istraživanje koristi standardizirani upitnik s nizom izbornih pitanja koja omogućavaju prilagodbu kako bi se zadovoljile potrebe određene zemlje vezano uz uporabu duhana i ključne pokazatelje kontrole duhana. Upitnik obuhvaća sljedeće teme: uporaba duhana (duhana za pušenje i bezdimnog duhana), prestanak, pasivno pušenje (SHS), duhanske i antiduhanske medije i oglašavanje, pristupačnost i dostupnost duhanskih proizvoda, kao i znanja i stavove u vezi uporabe duhana. Upitnik koji se obrađuje optičkim čitačem  popunjava se osobno i anoniman je u svrhu jamčenja povjerljivosti.

 

Rezultati Svjetskog istraživanja o uporabi duhana kod mladih prikazani su na konferenciji za medije održanoj u Ministarstvu zdravstva 31. svibnja 2017. godine.

Publikacija Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih: rezultati za Hrvatsku dostupna je ovdje.

 

Galerija slika s predstavljanja rezultata istraživanja