Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih: Hrvatska 2016.

Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih (engl. Global Youth Tobacco Survey; GYTS), sastavni dio Svjetskog sustava za nadzor duhana (engl. Global Tobacco Surveillance System; GTSS), je svjetski standard za sustavni nadzor uporabe duhana (duhana za pušenje i bezdimnog duhana) kod mladih i praćenje ključnih pokazatelja kontrole duhana.

GYTS je nacionalno reprezentativno školsko istraživanje među učenicima koji pohađaju razrede povezane s 13 do 15 godina starosti, osmišljeno za stvaranje procjene poprečnog presjeka za svaku zemlju. GYTS koristi standardni upitnik, uzorak dizajna i protokol za prikupljanje podataka, čime pomaže zemljama u ispunjavanju svojih obveza u sklopu Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (FCTC SZO) u generiranju usporedivih podataka unutar i između zemalja. SZO je razvila i paket odabranih mjera za smanjenje potražnje sadržanih u Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana SZO pod nazivom MPOWER.

Metodologija istraživanja

GYTS koristi metodologiju standardiziranu na svjetskoj razini koja uključuje dvije faze odabira uzoraka u školama odabranima prema vjerojatnosti proporcionalnoj upisnoj kvoti. Razredi unutar odabranih škola su izabrani nasumce, a svi učenici u izabranim razredima imaju pravo sudjelovati u istraživanju. Istraživanje koristi standardizirani upitnik s nizom izbornih pitanja koja omogućavaju prilagodbu kako bi se zadovoljile potrebe određene zemlje vezano uz uporabu duhana i ključne pokazatelje kontrole duhana. Upitnik obuhvaća sljedeće teme: uporaba duhana (duhana za pušenje i bezdimnog duhana), prestanak, pasivno pušenje (SHS), duhanski i antiduhanski mediji i oglašavanje, pristupačnost i dostupnost duhanskih proizvoda, kao i znanja i stavove u vezi uporabe duhana. Upitnik koji se obrađuje optičkim čitačem  popunjava se osobno i anoniman je u svrhu jamčenja povjerljivosti.

U Hrvatskoj je GYTS proveden 2016. godine od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ukupna stopa odaziva bila je 95,8 %. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 3.250 učenika 7. i 8. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole, od kojih je 2991 bilo u dobi od 13-15 godina. Izvješće daje podatke za učenike u dobi 13-15 godina.

 


Publikacija Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih: rezultati za Hrvatsku dostupna je ovdje.