Program EU za zdravlje – kako sudjelovati?

Upute za prijavu projekta:

Natječaji se otvaraju na stranici Funding & Tenders Portal.

Svaka pravna osoba, bez obzira na mjesto osnivanja, kao i pravne osobe iz nepovezanih trećih zemalja ili međunarodne organizacije (uključujući međunarodnu europsku istraživačku organizaciju) imaju pravo sudjelovanja, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni pravilima za sudjelovanje i ostali specifični uvjeti navedeni u pozivu.

Pravila i uvjeti natječaja, hodogram procesa prijave i evaluacije, natječajna dokumentacija, opis postupka evaluacije i specifični uvjeti poziva nalaze se u relevantnom dijelu radnog programa koji je naznačen u natječaju.

Više informacija o načinu i uvjetima prijave možete naći ovdje. Natječaji mogu sadržavati i dodatne upute za prijavitelje.

Prijavitelj treba imati vlastiti ECAS račun (The European Commission’s main authentication service) koji je vezan na matičnu instituciju.

Institucija treba biti registrirana na istom mjestu prije podnošenja prijave, odnosno mora imati identifikacijski kod sudionika (Participant Identification Code – PIC) te u sustavu postaviti sljedeća tri institucijska kontakta:

LEAR (Legal Entity Appointed Representative)
LSIGN – pravni potpisnik
FSIGN – financijski potpisnik

LEAR je zadužen za sljedeće:

  • upravlja pravnim i financijskim informacijama o organizaciji
  • upravlja pravima pristupa osoba u organizaciji (ali ne na razini projekta)
  • imenuje predstavnike organizacije za elektroničko potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (LSIGN) ili financijskih izvještaja (FSIGN) putem Funding and Tenders portala

Osim institucijskih uloga u Portalu, postoje i uloge na projektu, a odnose se na osobe koje će voditi projekt u Portalu u vidu izrade Ugovora o potpori i izvještavanja. Više informacija možete pročitati u sljedećem dokumentu: EU Funding & Tenders Portal Online Manual.

Prijave se predaju elektronički na pripisanom obrascu i u propisanoj formi putem sustava elektroničkog podnošenja na Funding and Tenders portalu do naznačenog roka.

Projektna prijava se sastoji od:

  1. Administrativnog dijela koji je potrebno upisati u Portal prilikom prijave – obrazac A (Part A)
  2. Projektnog prijedloga koji se predaje na propisanom obrascu za prijavu naznačenom u elektroničkom sustavu prijave – obrazac B (Part B)