HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2

Naziv projekta: „HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2″

FSEU.2021.MZ.050

Hrvatski zavod za javno zdravstvo svoje djelatnosti obavlja na više lokacija u Gradu Zagrebu koje su djelomično neupotrebljive nakon potresa 22.03.2020., a čija je hitna sanacija i izrada projektne dokumentacije za obnovu zgrada bila nužna kako bi se neometano nastavio rad svih službi.

Uspješno su realizirane operacije „Faza 1 – Mjere hitne sanacije“ i „Faza 2 – priprema projektne i tehničke dokumentacije“  te je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Faza 3 – Obnova Rockefellerove 2“.

Sukladno sklopljenom ugovoru, 14. veljače 2022., o dodjeli bespovratnih sredstava u „Fazi 3 – Obnova Rockefellerove 2“ iz Fonda solidarnosti EU potraživano je financiranje samo konstruktivne obnove građevine Rockefellerova 2.

S obzirom da su na temelju 2. izmjene Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ FSEU.2021.MZ., proširene kategorije troškova koje se smatraju prihvatljivima te kako je HZJZ u „Fazi 3 – Obnova Rockefellerove 2“  iz Fonda solidarnosti EU potraživano financiranje samo konstruktivne obnove građevine Rockefellerova 2 operacija „Faza 3 – Obnova Rockefellerove 2“  proširena je na način da se potražuju troškovi najma prostora za djelatnike koji su već preseljeni na druge lokacije te koji će uslijed provođenja radova morati biti preseljeni na druge lokacije kako bi se nastavio kontinuitet rada te najama prostora za skladištenje opreme kao i troškovi preseljenja drive-ina na kojem se uzimaju uzorci za provođenje testiranja na bolest COVID-19.

Uz sve navedeno potražuju se troškovi izrade idejnog projekta cjelovite obnove te troškovi izvođenja radova cjelovite obnove, kao i troškovi građevinskog nadzora i vođenja projekta građevine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

 • Izrada arhitektonsko-tehničkog rješenja RF2 u svrhu izrade idejnog rješenja
 • Izrada idejnog rješenja mjera zaštite od požara RF2
 • Izrada stručne podloge u svrhu izrade dokumentacije idejnog rješenja mjera zaštite na radu RF2
 • Izrada projektne dokumentacije električnih instalacija RF2 u svrhu izrade idejnog rješenja
 • Izrada projektne dokumentacije termotehničkih strojarskih sustava RF2 u svrhu izrade idejnog rješenja
 • Izrada projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije s hidrantskom mrežom RF2 u svrhu izrade idejnog rješenja
 • Građevinsko – konstrukterske usluge, istražni radovi, konzervatorske usluge te inventarizacija postojeće opreme i namještaja
 • Izrada glavnog projekta u skladu s idejnim projektom odobrenim od strane investitora te ishođenje posebnih uvjeta, suglasnosti, potvrda glavnih projekata, građevinske dozvole od strane javnopravnih tijela, komunalnih i drugih tijela koja izdaju posebne uvjete i uvjete priključenja u postupku cjelovite obnove
 • Izrada izvedbenih projekata
 • Pripremni radovi za sanaciju
 • Radovi uklanjanja i demontaže
 • Sanacijski radovi na stropnim konstrukcijama
 • Sanacija postojećih nosivih zidova, stupova i stropova
 • Sanacija krovišta
 • Projektantski nadzor te usluge koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja –  koordinator II
 • Izvođenje radova cjelovite obnove
 • Izrada projekta izvedenog stanja
 • Usluga stručnog nadzora tijekom izvođenja radova cjelovite obnove zgrade na adresi Rockefellerova ulica 2, Zagreb
 • Usluga vođenja projekta u građevinarstvu
 • Trošak najma prostora za vrijeme provedbe projekta
 • Premještanje nadstrešnice i kontejnera za provođenje testiranja na bolest COVID -19 s lokacije na adresi Rockefellerova 2
 • Najam kontejnera za vrijeme provedbe projekta

Korisnik: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ukupna vrijednost projekta: 169.394.790,96 kuna (22.482.552,39 EUR) i to: 125.257.275,32 kuna (16.624.497,35 EUR) iz Fonda solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020., a iznos od 44.137.515,64 kuna (5.858.055,04 EUR) potražuje se iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora financiranja.

Razdoblje provedbe projekta: od 22. ožujka 2020. godine do 31. studenoga 2023. Rok je iz objektivnih razloga produljen do 30. travnja 2024. godine

TIJEK CJELOVITE OBNOVE ZGRADE HZJZ-a NA LOKACIJI ROCKEFELLEROVA 2

Nakon potresa:

Nakon obnove:

 

Projekt FSEU.2021.MZ.050 sufinanci rala je Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije i iz Mehanizma za oporavak i otpornost uz intenzitet potpore od 100 %

Kontakt za više informacija: info@hzjz.hr

Više o Fondu solidarnosti EU možete saznati ovdje.