Za v.d. ravnatelja HZJZ-a imenovan Ranko Stevanović

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) imenovalo je doc. dr. sc. Ranka Stevanovića, prim. dr. med. za v.d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na toj poziciji doc. Stevanović nasljeđuje dosadašnju ravnateljicu dr. sc. Tamaru Poljičanin, koja je na čelu Zavoda bila od 2012. godine.
Očekuje se da Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uskoro pokrene postupak odabira novog Ravnatelja.

Tagovi