Hrvatski zavod za javno zdravstvo pridružio se u subotu 23. ožujka sada već tradicionalnom obilježavanju Dana narcisa posvećenom oboljelim ženama od raka dojke. Dan narcisa je humanitarna akcija u kojoj se toga dana prodaju poklonjeni narcisi, a prikupljena sredstva namijenjena su prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Ova se manifestacija održava pod zajedničkim sloganom u svim gradovima Hrvatske koji imaju klubove žena liječenih i operiranih na dojci.

Udruga SVE za NJU i Hrvatski zavod za javno zdravstvo tim su povodom organizirali javnozdravstvenu akciju „Utrka za fajterice“ 23. ožujka u parku Zrinjevac. U okviru akcije je organizirana humanitarna utrka oko parka Zrinjevac, a u utrci su sudjelovali brojni građani koji pružaju podršku oboljelim ženama od raka dojke. Organizirani su i edukativni štandovi Udruge  SVE za NJU i HZJZ-a  na kojima su građanima bile dostupne informacije i edukativni letci o prevenciji i Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke te o programima Centra za psihološku pomoć ženama oboljelima od raka i članovima njihovih obitelji.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjelovao je i u obilježavanju Dana narcisa koji su organizirali Hrvatska liga protiv raka u suradnji s Gradom Zagrebom i Gradskim uredom za zdravstvo i drugim partnerima.

Rak dojke je najčešće sijelo raka u žena u RH od kojeg obolijeva četvrtina žena novooboljelih od raka. Prema posljednjim podacima Registra za rak, u Hrvatskoj su 2015. godine zabilježene 2748 novooboljele žene  (stopa 126,3/100.000), a od ove je zloćudne bolesti 2017. godine umrlo 853 žena (stopa 40,0/100.000). Rak dojke je drugi maligni uzrok smrti u žena, nakon kolorektalnog raka. U posljednje dvije godine bilježimo pad mortaliteta od raka dojke u svim dobnim skupinama, a najvećim dijelom u starijim dobnim skupinama  (70-79, 80+).

 Redovitim pregledom koji uključuje samopregled, mamografiju te ultrazvučni pregled rak dojke se može otkriti u ranom stadiju, kada su šanse za izlječenje i preživljenje mnogo veće. Rak dojke se najčešće javlja u dobi iznad 50 godina, ali se može javiti i kod mladih žena.

Ciljevi Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke su smanjiti mortalitet od raka dojke, otkriti rak dojke u početnom stadiju u što većem postotku te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke. Osnovna metoda probira je mamografija – rendgenski pregled dojki kojom se mogu otkriti promjene na dojci prosječno oko dvije godine ranije od običnog kliničkog pregleda. Svake dvije godine u okviru programa probira se na mamografski pregled pozivaju žene u dobi od 50 do 69 godina. Više od 90 % bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju i ispravno liječi. Petogodišnje preživljenje je u tom slučaju 96 %.

Do sada su završena pet ciklusa pozivanja žena, a šesti je u tijeku. Prosječan odaziv za RH je oko 60%.

U veljači 2019. započeo je šesti ciklus pozivanja žena na mamografski pregled, a uključuje godišta 1950.-1969.

Prema posljednjim  podacima u 2018. bilježimo najveći odaziv do sada (64%) na mamografski pregled u okviru programa probira. Uvođenjem mamografskog probira vidi se povećanje udjela slučajeva raka dojke koji su otkriveni u ranom, lokaliziranom stadiju te smanjenje onih koji su otkriveni s regionalnim i udaljenim metastazama. S obzirom na povoljniju distribuciju stadija pri otkrivanju raka dojke , mogu se očekivati pozitivni učinci provedbe programa probira na rak dojke.