Prva epidemiologinja u Hrvatskoj sa završenim programom EPIET

Prva epidemiologinja iz Hrvatske uspješno je završila dvogodišnju edukaciju u okviru Europskog programa za osposobljavanje za epidemiološke intervencije u organizaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC, engl. European Centre for Disease Prevention and Control).

Programi edukacije Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti uključuju dva različita programa: Europski program za osposobljavanje za epidemiološke intervencije (EPIET; engl. European Programme for Intervention Epidemiology Training) i Europski program za osposobljavanje za mikrobiologiju u javnom zdravstvu (EUPHEM; engl. European Public Health Microbiology Training Programme). Nakon dvogodišnjeg obrazovanja diplomanti programa EPIET i EUPHEM smatraju se stručnjacima u primjeni epidemioloških i mikrobioloških metoda za dobivanje dokaza u vođenju javnozdravstvenih intervencija kod sprečavanja i kontrole zaraznih bolesti.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je od 2014. godine ustanova za edukaciju u okviru Europskog programa za osposobljavanje za epidemiološke intervencije (EPIET) te je 2017. godine postao i ustanova za edukaciju u okviru Europskog programa za osposobljavanje za mikrobiologiju u javnom zdravstvu (EUPHEM). Zvjezdana Lovrić Makarić, dr. med., uspješno je završila edukaciju EPIET-a pod mentorstvom Branka Kolarića, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Kostasa Danisa, Francuska nacionalna agencija za Javno zdravstvo (tijekom prve godine) i Frantiske Hrube, ECDC (tijekom druge godine).

Svečana dodjela diploma organizirana je na Malti 23. studenog 2018. god. tijekom godišnje Europske znanstvene konferencije o primijenjenoj epidemiologiji zaraznih bolesti (ESCAIDE, engl. European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology). Među ostalima je na svečanoj dodjeli diplomante pozdravila i direktorica ECDC-a Andrea Ammon.

Više o programima EPIET i EUPHEM možete naći ovdje .