Cijepljenje nepokretnih i teže pokretnih osoba te ostalih izrazito vulnerabilnih skupina bolesnika

Plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj:

Cijepljenje nepokretnih i teže pokretnih osoba te ostalih izrazito vulnerabilnih skupina bolesnika uključujući osobe s invaliditetom koji uvećava rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19

–        Dodatne napomene

 

S obzirom da je u tijeku 2. faza cijepljenja u kojoj se cijepe osobe starije životne dobi i osobe s kroničnim bolestima, potrebno je cijepiti sve osobe u dobi od 16 godina i više koje su nepokretne ili teže pokretne ili koje imaju znatno narušeno zdravstveno stanje koje može uvećati rizik za teže oblike bolesti COVID-19. Izrazito vulnerabilne skupine bolesnika koje u ovom kontekstu treba prioritetno cijepiti, uzimajući u obzir dinamiku pristizanja cjepiva, navedene su u dokumentu na poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Bolesti_i_stanja_s_povecanim_rizikom_02_09_2020.pdf

Cijepljenjem samih osoba narušenog zdravstvenog stanja, efikasnija je mjera u njihovoj zaštiti u donosu na cijepljenje osoba u njihovom okruženju. Kronične bolesti ili invaliditet nisu prepreke za cijepljenje, dapače, to jedino mogu biti razlozi za prioritetno cijepljenje. Podsjećamo da su zdravstvene kontraindikacije za cijepljenje samo povišena tjelesna temperatura i akutna bolest (ovo su prolazne kontraindikacije) te alergija na sastojke cjepiva (ovo je trajna kontraindikacija odnosno trajna prepreka za cijepljenje).

U dobi od 16 i 17 godina cijepi se cjepivom Pfizer (cjepivo koje je registrirano od 16 godina), a u dobi od 18 godina onim cjepivom koje je na raspolaganju.

Cijepljenje članova obitelji odnosno kućanstva

Sukladno dopisu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom (Broj: POSI-1.2.7.-54/21-11-02, Zagreb, 15. siječnja 2021. godine) ako se radi o djeci u dobi ispod 16 godina te drugim osobama koje zbog alergije na sastojke cjepiva ne mogu biti cijepljenje, nužno je cijepiti:

·       roditelje/staratelje odnosno

·       pojedine članove obitelji/kućanstva koje aktivno sudjeluju u skrbi za osobu koja uslijed teže narušenog zdravstvenog stanja treba posebnu skrb (pomoć i njegu druge osobe).

To su svakako roditelji/staratelji koji su ostvarili pravo vezano uz pojačanju njegu i skrb za dijete (status roditelja njegovatelja, rad u skraćenom radnom vremenu, dopust do 7. godine života), te drugi članovi obitelji odnosno kućanstva.

Potpisivanjem izjave kod liječnika cjepitelja, navedene osobe potvrđuju da provode neposrednu skrb i njegu izrazito vulnerabilne osobe koja sama ne može primiti cjepivo.

Organizacija cijepljenja

Odrasle osobe:

Cijepljenje nepokretnih i teže pokretnih osoba liječnici obiteljske medicine provode u okviru kućne posjete. Ako to nije moguće zbog organizacijskih prepreka, cijepljenje treba organizirati zavod za javno zdravstvo u dogovoru s liječnikom obiteljske medicine i patronažnom zdravstvenom zaštitom, na način da mobilni timovi cijepe nepokretne i teže pokretne osobe u njihovom kućanstvu.

Treba predvidjeti  organizacijske izazove i prepreke zbog 6 odnosno 10 doza cjepiva u bočici koje se trebaju utrošiti u kratkom vremenskom roku, dok je svaki odlazak u kućanstvo vremenski zahtjevan. Zbog toga je za osobe koje se kreću uz pomoć pomagala te uz asistente odnosno njegovatelje, ipak više preporučljivo organizirati cijepljenje u ordinaciji LOM-a ili na drugom odgovarajućem pristupačnom mjestu.

Navedene osobe prijavljuju se na cijepljenje izabranom liječniku obiteljske medicine direktno ili putem patronažne medicinske sestre koja za njih skrbi.

Djeca i mladi školske dobi  i studenti:

Predmetno cijepljenje se posebno odnosi na djecu i mlade školske dobi kao i studente kojima je uslijed narušenog zdravstvenog stanja utvrđeno sljedeće:

·       nastava na daljinu (odnosno prethodno, prije pandemije, nastava u kući)

·       pravo na pomoćnika u nastavi (ako dijete ne može biti cijepljeno, potrebno je omogućiti cijepljenje pomoćniku u nastavi)

·       smještaj ili boravak u ustanovama u socijalnoj skrbi ili specijalnim bolnicama

Djecu i mlade školske dobi (ako su stariji od 16 godina) kao i studente  te njihove roditelja/članove kućanstva (kako je ranije navedeno) cijepe nadležni školski liječnici.

Predškolska dob:

Roditelji/članovi kućanstva (kako je ranije navedeno) prijavljuju se na cijepljenje svojim izabranim liječnicima obiteljske medicine.

Za osobe smještene kod pružatelja usluge smještaja ili u specijalnim bolnicama, a koje još nisu cijepljene, cijepljenje će biti organizirano u tim ustanovama kao i do sada.