Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (10. 3. 2019.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 10. ožujak 2019. godine, službeno registrirano ukupno 59 778 oboljelih od gripe, od čega je u 10. tjednu pristiglo 1 232 prijave, čime se nastavilo očekivano smanjivanje  broja oboljelih. Najveći broj prijava je pristigao iz Grada Zagreba, Zagrebačke i Primorsko-goranske županije (grafikon 1.).

Grafikon 1. Broj prijava oboljelih od gripe u tjednu od 4. 3. 2019. do 10. 3. 2019. g. prema županijama

S obzirom na veličinu stanovništva, najveće stope oboljelih zabilježene su na području Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, grada Zagreba i Zagrebačke  županije (grafikon 2.).

Grafikon 2. Stope oboljelih od gripe prema županijama u tjednu od 4. 3. 2019. do 10. 3. 2019. g.

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3).

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. na dan 10. 3. 2019. g.

Kretanje gripe tijekom ove sezone u usporedbi s prethodnih šest sezona prikazano je na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje prijava gripe tijekom zadnjih šest sezona gripe u Hrvatskoj

Ove sezone bilježi se veći broj dojava o smrtnim ishodima zbog gripe i njezinih komplikacija u uspredbi s prethodnim sezonama, pa je tako do sada dojavljeno 105 smrtnih ishoda, dok je u sezoni 2017./2018. bilo prijavljeno ukupno 29 umrlih. Navedeni podaci upućuju na tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

Rezultati Nacionalnog referentnog centra za influenzu tijekom 10. tjedna ukazuju na i dalje visoki intenzitet cirkulacije virusa sa 62% pozitivnih uzoraka. Među pozitivnim uzorcima dominira virus gripe A (98%), dok virus gripe B čini samo 2% pozitivnih uzoraka (svi Yamagata). Prema rezultatima subtipizacije, podjednako cirkuliraju podtipovi A/H3 (54%) i A/H1pdm09 (46%).

Prema podacima ECDC-a i WHO-a, u većini država na širem europskom području gripa je niskog do srednjeg intenziteta, sa izuzetkom Kosova i Makedonije gdje je intenzitet gripe još uvijek visok.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.