Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (20. 1. 2019.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 20. siječnja 2019. godine, službeno registrirano ukupno 17546 oboljelih od gripe, od čega je najviše prijava (9078) stiglo u 3. tjednu 2019. godine.

Navedeno upućuje da se i dalje nalazimo u uzlaznoj fazi epidemije gripe te je za očekivati da će se plato epidemije u trajanju od nekoliko tjedana postići tijekom narednih tri do četiri tjedna, nakon čega će broj oboljelih postupno padati (grafikon 1.)

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u sezoni 2018./2019.  u Hrvatskoj prema županijama na dan 20. 1. 2019. g.

Najveći broj prijava je pristigao iz  Grada Zagreba, Brodsko-posavske, Zagrebačke te Splitsko-dalmatinske županije (grafikon 2.)

Grafikon 2. Broj prijava oboljelih od gripe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tjednu od 14. 1. 2019. do 20. 1. 2019. g. prema županijama

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3).

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. na dan 20. 1 .2019. g.

Kretanje gripe tijekom ove sezone u velikoj mjeri prati dinamiku kretanja gripe tijekom prethodne sezone, s izuzetkom drugog tjedna u kojem se zamjećuje veći broj novooboljelih u usporedbi s istim razdobljem prošle sezone (2017/2018) (grafikon 4.)

Grafikon 4. Tjedno kretanje prijava gripe u zadnje tri sezone gripe u Hrvatskoj

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 3. tjednu bilo je 63 % uzoraka pozitivnih na gripu, i to dominantno virus gripe tip A (96 %).

Među subtipiziranim uzorcima potvrđene gripe A prevladava A/H1N1 (90 %).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi porast u intenzitetu gripe, uz prisutnu cirkulaciju oba potipa virusa gripe A.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.