Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (3. 2. 2019.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 3. veljače 2019. godine, službeno registrirano ukupno 39 914 oboljelih od gripe, od čega je najviše prijava (11 250) stiglo u 5. tjednu 2019. godine.

Navedeno upućuje da je sezona gripe dosegnula svoj vrhunac koji uobičajeno traje nekoliko tjedana, nakon čega će broj oboljelih postupno padati (grafikon 1.)

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe u sezoni 2018./2019.  u Hrvatskoj prema županijama na dan 3. 2. 2019. g.

Najveći broj prijava je pristigao iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Osječko-baranjske, te Sisačko-moslavačke županije (grafikon 2.). Broj prijava u 5. tjednu je za oko 2 400 prijava veći nego u istom razdoblju prošle godine te je ujedno i najveći broj prijava u posljednjih 6 sezona.

Grafikon 2. Broj prijava oboljelih od gripe u tjednu od 28. 1. 2019. do 3. 2. 2019. g. prema županijama

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3).

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. na dan 3. 2 .2019. g.

Kretanje gripe tijekom ove sezone je u velikoj mjeri pratilo dinamiku kretanja gripe prethodne sezone do 3. tjedna, nakon čega se bilježi značajno veći broj novooboljelih u usporedbi s istim razdobljem prethodne sezone (grafikon 4.).

Grafikon 4. Tjedno kretanje prijava gripe u zadnje tri sezone gripe u Hrvatskoj

Ova sezone gripe značajno je intenzivnija po broju oboljelih u usporedbi s prethodnih pet sezona, uključujući i veći broj hospitaliziranih zbog gripe, te veći broj dojava o smrtnim ishodima zbog gripe i njezinih komplikacija. Do sada je dojavljeno 60 takvih smrtnih ishoda, dok je u sezoni 2017/2018 bilo prijavljeno ukupno 29 umrlih. Najveći broj dojava (22) je sa područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Preliminarno, raspon dobi umrlih kreće se od 7 do 96 godina, s ukupno 36 osoba u dobi od 65 godina i stariji, koje u podlozi imaju jednu ili više kroničnih bolesti. Navedeni podaci upućuju na tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Rezultati Nacionalnog referentnog centra za gripu ukazuju na visoki intenzitet cirkulacije virusa sa 63% pozitivnih uzoraka pristiglih iz svih dijelova Hrvatske. Među pozitivnim uzorcima dominira virus gripe A (97%), dok virus gripe B čini samo 3% pozitivnih uzoraka (svi Yamagata). Prema rezultatima subtipizacije, i dalje prevladava podtip A/H1pdm09 (86%) u odnosu na A/H3 (14%).

Podaci ECDC-a i WHO-a ukazuju na daljnji porast aktivnosti gripe na širem europskom području tijekom četvrtog tjedna 2019. godine. Na području Europske regije i dalje istovremeno cirkuliraju oba podtipa virusa gripe A, A/H1pdm09 i A/H3,  sa vrlo rijetkom detekcijom virusa gripe tip B. Na području sjeverozapadne i središnje Europe intenzitet gripe je pretežno srednjeg intenziteta, dok se u većem broju država jugoistočne Europe bilježi visoki intenzitet.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.