Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2017./2018. (14.1.2018.)

U Hrvatskoj je, zaključno sa 14. siječnja 2018. godine, službeno registrirano ukupno 9126 oboljelih od gripe, od čega je najviše prijava (5281) stiglo u 2. tjednu 2018. godine.

Navedeno upućuje da se nalazimo u uzlaznoj fazi epidemije gripe te je za očekivati da će se plato epidemije u trajanju od nekoliko tjedana postići krajem siječnja i tijekom veljače, nakon čega će broj oboljelih postupno padati.

Najveći broj ukupno oboljelih zabilježeno je na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Splitsko-dalmatinske i Krapinsko-zagorske županije.

Grafikon 1. Broj prijava gripe ukupno u sezoni 2017/2018 na dan 14. 1. 2018. god.

 

Grafikon 2. Broj prijava gripe prema županijama u 2. tjednu zaključno sa 14. 1. 2018. god.

 

Kao i prethodnih sezona, najveća je incidencija gripe u djece predškolske i školske dobi, a najmanja u osoba u dobi od 65 godina i starijih.

Grafikon 3. Incidencija oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u sezoni 2017/2018

 

Uz sezonu gripe povezuje se tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji, te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 5oo-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

 

Tjedno kretanje gripe prema broju pristiglih prijava o oboljelima od gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona gripe prikazano je na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje gripe u posljednjih pet sezona

Što se tiče cirkulirajućih virusa gripe na području Hrvatske, prema podacima laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, među pozitivnim uzorcima, koji čine 55 posto uzoraka analiziranih na gripu u 2. tjednu, i dalje prevladava virus gripe B (72 %) i to linija Yamagata. Među uzorcima s potvrđenim virusom gripe A, 60 posto je A(H3N2), a 40 posto A(H1N1).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti se i u ostalim državama Europske unije bilježi porast aktivnosti virusa gripe, pri čemu istovremeno cirkuliraju oba tipa, A i B, s geografski različitom zastupljenošću pojedinih tipova unutar regije. Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.

 

17. siječnja 2018.