I-MOVE plus – Integrirano praćenje učinaka cjepiva u Europi

I-MOVE+ (engl. Integrated Monitoring of Vaccines in Europe) je konzorcij 24 partnera (regionalni i nacionalni zavodi za javno zdravstvo, SME, Sveučilišta iz 17 zemalja članica EU/EEA). Trajanje projekta je tri godine.

I-MOVE+ je akronim za integrirano praćenje učinka cjepiva u Europi. I-MOVE+ je dobio sredstva (svibanj 2015. – listopad 2018.) Europske Komisije (H2020) da identificira, provede pilot testiranja, koristi te podijeli najbolje dizajne studija za mjerenje u realnom vremenu učinkovitosti i učinka cjepiva koja se koriste u starijoj populaciji za sprečavanje gripe i pneumokoknih infekcija.

Cilj projekta je razviti održivu platformu primarne zdravstvene zaštite, bolnica i mreža laboratorija koji koriste validirane standardizirane metode da bi ocijenili postojeće i nove programe cijepljenja neovisno o komercijalnim interesima. Cilj je izmjeriti i usporediti efikasnost (engl. vaccine effectiveness; VE ) i učinak (engl. vaccine impact; VI ) cjepiva protiv gripe i pneumokoknih cjepiva te strategija cijepljenja populacije starijih u Europi.

Rezultati će omogućiti bolje razumijevanje čimbenika koji utječu na specifičnu VE, trajanje zaštite pneumokoknih cjepiva i cjepiva protiv gripe, interakcije među cjepivima, ulogu ponavljanih cijepljenja i slično. Ova će suradnja zemalja članica EU odgovoriti na pitanja čiji su odgovor potrebni veliki uzorci i omogućiti dijeljenje stručnosti koje se ne može postići samo u jednoj zemlji zasebno. Omogućit će se korištenje najboljih metoda i rezultata u korist svih zemalja EU-a, bez obzira na njihova trenutna javnozdravstvena postignuća. Rezultati će se dijeliti s međunarodnim partnerima.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je uključen u radni paket 2 (engl. WP2: Influenza vaccines) kroz koji će se provoditi case control studija praćenja djelotvornosti cjepiva protiv gripe. Koordinatorica projekta ispred HZJZ-a je Vesna Višekruna Vučina, dr. med., a u provođenju projekta sudjeluju prim. dr. sc. Bernard Kaić, dr. med., mr. sc. Sanja Kurečić Filipović, dr. med., Iva Pem Novosel, dr. med., Goranka Petrović, dr. med. i Martina Zajec, san. ing.

Cilj WP2 je u populaciji starijih osoba na razini primarne i bolničke zdravstvene zaštite, rano i kasnije u sezoni izmjeriti učinkovitost cjepiva protiv laboratorijski potvrđene gripe (PCR pozitivne) i učinak različitih vrsta cjepiva protiv gripe (npr. adjuvantna naspram neadjuvantnih) da bi mogli:

  1. identificirati vrste cjepiva (adjuvantna naspram neadjuvantnih, živa naspram atenuiranih, trovalentna naspram četverovalentnih) i vrste različite učinkovitosti,
  2. razumjeti koji čimbenici utječu na učinkovitost cjepiva protiv gripe, trajanje zaštite, ulogu uzastopnog cijepljenja kroz sezone,
  3. identificirati ključne fenotipske ili genotipske promjene virusa gripe koji mogu utjecati na učinkovitost cjepiva,
  4. procijeniti učinak cjepiva protiv gripe u smanjenju definiranih kliničkih ishoda (hospitalizacije zbog gripe, smrti koje se pripisuju gripi) u starijoj populaciji. Napomena, radni paket 4, u kojem Hrvatska ne sudjeluje, mjerit će potencijalni indirektni učinak cijepljenja djece protiv gripe na incidenciju gripe kod starijih u zemljama koje su uvele univerzalno cijepljenje djece u svoje programe cijepljenja (Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo).

Metode: istraživanje se provodi pomoću test negative case control studije. Ispitanici su osobe iznad 65 godina koje se javljaju s kliničkom slikom gripe (engl. influenza like illness; ILI i severe acute respiratory infections; SARI). Definicija slučaja ILI prema protokolima je: osoba koja se javi odabranom liječniku s naglom pojavom simptoma i najmanje jednim od četiri opća simptoma: povišena tjelesna temperatura, malaksalost, glavobolja, mijalgija i najmanje jednim od sljedeća tri respiratorna simptoma: kašalj, grlobolja, kratkoća daha. Definicija slučaja gripe: slučaj ILI s pozitivnim nalazom respiratornog uzorka na gripu s najmanje jednom informacijom o tipu ili podtipu. Definicija slučaja SARI: hospitalizirana osoba s najmanje jednim sustavnim siptomom ili znakom (vrućica, malaksalost, glavobolja ili mijalgija) ili pogoršanje općeg stanja ili pogoršanje funkcionalnog statusa i najmanje jedan respiratorni simptom ili znak (kašalj, grlobolja, kratkoća daha) kod prijema ili u roku od 48 sati nakon prijema. Simptomi nisu počeli više od 7 dana prije prijema u bolnicu.

Kao slučaj se bilježi ILI ili SARI s pozitivnim nalazom respiratornog uzorka na gripu, a kao kontrola slučaj ILI ili SARI s negativnim nalazom respiratornog uzorka na gripu. Sudionici se regrutiraju na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

U istraživanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti namjerava se uključiti pacijente s kliničkom slikom gripe (influenza like illness) iz pet gradova: Zagreba, Rijeke, Splita, Varaždina i Osijeka. Ukupno se planira uključiti 150 pacijenata po sezoni gripe u Republici Hrvatskoj, što bi značilo 30 pacijenata po svakom od navedenih gradova. Pacijenti se regrutiraju u ordinacijama liječnika obiteljske medicine prema protokolu – na početku, sredinom i na kraju sezone gripe.

Liječnici obiteljske medicine uzimaju bris nazofarinksa za određivanje virusa gripe, a nadležni epidemiolog uzorke prikuplja i šalje u Nacionalni centar SZO-a za influencu pri HZJZ-u. Za svakog uključenog pacijenta liječnik obiteljske medicine popunjava internetski anketni upitnik.

U istraživanju na razini bolničke zaštite uključili bismo pacijente s teškom kliničkom slikom respiratorne infekcije (SARI) koji dolaze u Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Pacijenti se uključuju prema protokolu – na početku, sredinom i krajem sezone gripe. Bolnički liječnici koji sudjeluju u istraživanju će pacijentima s kliničkom slikom gripe uzeti bris nazofarinksa za određivanje virusa gripe koji će poslati u Nacionalni centar SZO-a za influencu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Za svakog uključenog pacijenta liječnici popunjavaju internetski anketni upitnik.

Pooling prikupljenih podataka iz svih zemalja sudionica napravit će koordinator cjelokupnog projekta – EpiConcept, a rezultati će omogućiti korištenje najboljih metoda i rezultata u zemljama EU-a.

Trajanje projekta: svibanj 2015. – listopad 2018.
Voditeljica projekta: Vesna Višekruna Vučina, dr. med., spec. epidemiologije
Informacije za kontakt: epidemiologija@hzjz.hr
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: www.i-moveplus.eu