Lepra (guba)

Lepra ili guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje acidorezistentni, štapićasti bacil Mycobacterium leprae. Naziva se još i guba te Hansenova bolest. Bolest je prepoznata još u drevnim civilizacijama Kine, Egipta i Indije, a prvi pisani zapis potječe iz 600-te godine prije Krista. Kroz povijest su oboljeli bili odbačeni od društva i smještani u tzv. kolonije gubavaca.

M. leprae se jako sporo razmnožava u ljudskom tijelu te je vrijeme inkubacije dugo, oko pet godina, iako ima podataka da može trajati čak do 20 godina. Bolest uglavnom zahvaća kožu, periferne živce, sluznicu gornjeg respiratornog trakta kao i oči. Nije visoko zarazna, a prenosi se kapljičnim putem u bliskom kontaktu s neliječenom osobom.

Dijagnoza se postavlja klinički zbog simptoma kao što su karakteristični kožni osipi koji ne nestaju, gubitak osjeta te izobličenja nastala zbog mišićne slabosti, a potvrđuje se mikroskopskim pregledom uzoraka zaražene kože.

Lepra je izlječiva bolest. Liječenje u ranim stadijima infekcije sprečava invalidnost. Terapija se provodi kombinacijom lijekova u trajanju od 6 do 12 mjeseci, te je visoko učinkovita, ima malo nuspojava i nema registrirane rezistencije. Terapija višestrukim lijekovima je dostupna besplatno preko Svjetske zdravstvene organizacije (engl. WHO). Ako se ne liječi, bolest može uzrokovati oštećenje kože i živaca koje dovodi do mišićne slabosti i atrofije, te trajne invalidnosti.

Smatra se da je lepra iskorijenjena ako je stopa prevalencije manja od 1 slučaja na 10 000 osoba. Lepra je eliminirana iz 119 od 122 zemlje svijeta u kojima je bila javnozdravstveni problem 1985. godine. Eliminacija gube kao javnozdravstvenog problema je na globalnoj razini postignuta 2000. godine, a na nacionalnoj razini u većini zemalja 2005. godine. Prema službenim prijavama iz 105 zemalja, prevalencija lepre u svijetu je početkom 2012. god. bila 181 941 slučajeva (uglavnom u Aziji i Africi), a tijekom 2011. god. je otkriveno 219 075 novih slučajeva  u usporedbi s 228 474 slučaja 2010. godine. Unatoč tome što je uklonjena kao javnozdravstveni problem na globalnoj razini, slučajevi gube se i dalje pojavljuju. Prema službenim prijavama iz 145 zemalja iz svih šest regija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) samo je 2016. godine prijavljeno 216 108 novih slučajeva gube. Na kraju 2016. godine je stopa prevalencije bila 0,29/10 000.

Slika 1. Zemljopisna raspodjela novih slučajeva gube, 2017, Izvor: Svjetska zdravstvena organizacija,  Globalni program za lepru

Područja visoke endemske pojavnosti su neki dijelovi Brazila, Indonezije, Filipina, DR Konga, Indije, Madagaskara, Mozambika, Nepala i Tanzanije. U svim endemskim zemljama se ulažu veliki napori da se eliminira bolest, a od 1995. godine Svjetska zdravstvena organizacija  osigurava  besplatne lijekove svim oboljelima u svijetu. Implementacijom globalne strategije suzbijanja lepre 2011. – 2015. u nacionalne programe borbe protiv lepre se poboljšala dostupnost i obuhvat liječenja u endemskim zemljama. Važno je što ranije dijagnosticirati oboljele i provesti terapiju da se  izbjegne razvoj invalidnosti. SZO je 2016. godine pokrenula svoju „globalnu strategiju gube 2016 – 2020: ubrzanje prema svijetu bez gube“ kako bi ojačala napore za kontrolu gube. Strategija se usredotočuje na izbjegavanje invaliditeta, osobito među djecom.

U Europi je lepra iskorijenjena. U Hrvatskoj je zadnji registriani slučaj lepre bio 1993. godine i radilo se o importiranom slučaju.