Održan uvodni sastanka projekta SHARP

Uvodni sastanak Joint Action SHARP (Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU) održan je u Vilniusu 2.-3. srpnja 2019. Cilj projekta je ojačati provedbu Odluke br. 1082/2013 / EU o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju te podržati spremnost i odgovor na prijetnje zdravlju i provedbu međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR 2005). Projekt je sufinancirala Europska komisija te je planirano trajanje 3 godine (2019.-2022.). Konzorcij se sastoji od 26 pridruženih partnera, 35 povezanih subjekata i 9 suradnih partnera, što ukupno čini 70 sudionika. Glavni koordinatora projekta je Nacionalni institut za zdravstvo i socijalnu skrb iz Finske dok Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao jedan od pridruženih partnera.

Planirano je da se kroz projekt ojača zajednička sposobnost država članica i partnerskih država da spriječe, otkriju i reagiraju na biološke prijetnje, kemijske kontaminante te ekološke i nepoznate prijetnje zdravlju ljudi. Posebni će se napori uložiti u popunjavanje praznina koje su utvrđene ili će biti identificirane u prioritetnim zemljama. Projekt se sastoji od 10 radnih paketa koji pokrivaju temeljne javnozdravstvene kapacitete prema međunarodnim zdravstvenim propisima (2005).

SHARP će surađivati s Europskim centrom za suzbijanje i sprečavanje bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control; ECDC), regionalnim uredom Svjetske zdravstvene organizacije i Odjelom Svjetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve i međunarodne zdravstvene propise u Lyonu, te Međunarodnom udrugom nacionalnih zavoda za javno zdravstvo (International Association of National Public Health Institutes; IANPHI) u relevantnim aktivnostima.

 

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.