Zarazne bolesti u Hrvatskoj 2017. godine

U izvješću o zaraznim bolestima u Hrvatskoj za 2017. godinu Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temelju nacionalnog sustava prijavljivanja pojedinačnih zaraznih bolesti, sustava prijavljivanja epidemija zaraznih bolesti i podataka o procijepljenosti pučanstva daje prikaz epidemiološke situacije u Hrvatskoj 2017. godine.

Epidemiološka se situacija kao i prijašnjih godina može procijeniti prilično povoljnom zahvaljujući tome što su bolesti povezane sa siromaštvom, slabom sanitacijom i niskim stupnjem obrazovanja rijetke ili sporadične. Ipak, neke se bolesti, kao primjerice hepatitis A, bolest koja se tradicionalno povezuje sa siromaštvom, lošom sanitacijom i niskim stupnjem obrazovanja, pojavljuju ponovno u podskupinama stanovništva koje imaju sklonost određenim rizičnim ponašanjima ili navikama.

Epidemiološka situacija se, međutim, može procijeniti i potencijalno nesigurnom jer na određenim područjima postoje određeni rizični čimbenici kao što je nedovoljno dobra sanitacija, posebice u vezi zbrinjavanja otpada, poplava, značajnih migracija ljudi: ekonomskih, turističkih itd., kao i povećani rizik od pojave emergentnih bolesti u svijetu. Uz to, postoje mogući rizici povezani s međunarodnim prometom združeni s globalnim zatopljenjem, što je dovelo do širenja nekih vrsta komaraca (npr.  Aedes albopictus koji može prenijeti bolesti poput dengue, chikungunya i dr.).

Protekle, 2017. godine, nastavio se pad cijepnih obuhvata nekih cjepiva nacionalnog programa cijepljenja. Takav pad zahtijeva dodatne napore da bi se razumjeli njegovi razlozi te proaktivni pristup da se održe visoki cijepni obuhvati koji razlikuju Hrvatsku od nekih drugih europskih država.

Kako bi se epidemiološka situacija i u budućnosti održala povoljnom i poboljšala, potreban je daljnji sustavni rad na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i primjena svih preventivnih i protuepidemijskih mjera protiv zaraznih bolesti.

Preuzmite Zarazne bolesti u Hrvatskoj za 2017. godinu