Zubna putovnica

Obrazac

Obrazac koji se počeo primjenjivati sastoji se od dentalnog statusa (KEP indeks) djeteta, obavljenog najmanje jednog preventivnog postupka i termina za kontrolni pregled nakon 6 mjeseci ili liječenje unutar 30 dana, koje je djetetu potrebno dati u pisanom obliku. Preventivni postupci koje je potrebno napraviti su demostracija čišćenja usta, motiviranje djece za higijenu usta, profilaksa s fluorom, pečaćenje fisure zuba i pečatni ispun.

Rezultati provedenih aktivnosti će se primijeniti za identificiranje problema u ostvarivanju prava djece na dentalnu zdravstvenu zaštitu i vrednovanje aktivnosti promicanja i unapređenja oralnog zdravlja, prevencije karijesa i parodontnih bolesti i organizaciji zdravstvene zaštite u sklopu školske i dentalne medicine, kao i u svrhu izrade i primjene obrasca u cijeloj zemlji.

 

Dosadašnje aktivnosti

Početak pilot-projekta jedinstvenog obrasca dentalnog statusa

Predstavljen pilot-projekt jedinstvenog obrasca dentalnog statusa u Primorsko-goranskoj županiji

Predstavljen pilot-projekt jedinstvenog obrasca dentalnog statusa i u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Predstavljen nastavak pilot-projekta jedinstvenog obrasca dentalnog statusa „Zubna putovnica“ u Sisku

I u Vinkovcima predstavljen nastavak pilot-projekta jedinstvenog obrasca dentalnog statusa „Zubna putovnica“

Predstavljanje pilot-projekta jedinstvenog obrasca dentalnog statusa „Zubna putovnica“ u Gradu Zagrebu