Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu – 28.04.2021.

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu obilježava se 28. travnja, to je prilika da naglasimo koliko je radno mjesto sa svojim karakteristika važno za očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja budući da prosječna osoba na svom radnom mjestu provede 1/3 života.

Kako izgraditi zdravo radno mjesto?

Prema definiciji Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Zapadni Pacifik zdravo radno mjesto je mjesto je na kojem svi zajedno rade na postizanju dogovorene vizije za zdravlje i dobrobit djelatnika i zajednice. Ono omogućuje djelatnicima fizičke, psihološke, socijalne i organizacijske uvjete koji štite i promiču zdravlje i sigurnost. Omogućuje menadžerima i djelatnicima da povećaju kontrolu nad vlastitim zdravljem i poboljšaju ga te postanu energičniji, pozitivniji i zadovoljniji.

Prepoznajući kako radno mjesto predstavlja važan kontekst za promicanje zdravlja u sklopu projekta Živjeti zdravo osmišljen je IV. element  – Zdravlje i radno mjesto i unutar njega modul Tvrtka prijatelj zdravlja.

Modul Tvrtka prijatelj zdravlja je usmjeren organizacijama i zaposlenicima te potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika, promiču zdravlje na radnom mjestu i iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika te očuvanju okoliša. Implementacijom ovog modula kroz suradnju zavoda za javno zdravstvo i radnih organizacija, radno mjesto postaje glavno mjesto promicanja dugoročnih promjena ponašanja usmjerenih unaprjeđenju zdravlja te se postiže višestruka korist za djelatnike, poslodavce i za širu zajednicu. Navedene promjene uključuju promicanje zaštite zdravlja, pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti, mentalnog zdravlja, nepušenja i ne pijenja alkohola.

Neki od koraka kako izgraditi zdravo radno mjesto prikazali smo u infografici dostupnoj na:

Kako postati Tvrtka prijatelj zdravlja?

Da bi tvrtka dobila oznaku Tvrtka prijatelj zdravlja, potrebno je zadovoljiti određene kriterije. Tim stručnjaka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dolazi u nadzorni posjet tvrtki, gdje provodi ocjenjivanje radnog okruženja tvrtke na sedam područja: prehrana, promicanje tjelesne aktivnosti, zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, uređenje okoliša te zaštita zdravlja djelatnika.

Nakon evaluacije predviđeno je održavanje edukacija za djelatnike tvrtke prema definiranim temama: prevencija kroničnih bolesti, pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, mentalno zdravlje, promicanje nulte tolerancije na pijenje alkohola i pušenje, zdravstvena ispravnost hrane te okoliš i zdravlje. Intenzitet i sadržaj svakog edukacijskog modula se usklađuje prema potrebama tvrtke i preporukama proizašlim iz evaluacije.

Nakon održanog inicijalnog sastanaka, provedene evaluacije i edukacija djelatnika tvrtka dobiva naslov Tvrtka prijatelj zdravlja koja se dodjeljuje na razdoblje od dvije godine. Nakon dvije godine naslov se produžava nakon provedene reevaluacije.

Istraživanja pokazuju kako su dobrobiti promicanje zdravlja na radnom mjestu višestruke: povećava se dobrobit, zadovoljstvo i produktivnost djelatnika, povećava se zdravstvena svijest djelatnika, smanjuju se troškovi za tvrtku i zajednicu općenito (smanjene stope bolovanje i odlasci u prijevremenu mirovinu te apsentizam) te pridonosi očuvanju dobrog imidža tvrtke.

Kako izgraditi zdravo radno mjesto