EMCDDA objavio EU Izvješće o drogama 2020.

Dana 22. rujna 2020. u Lisabonu je predstavljeno novo EU Izvješće o drogama 2020. koje objavljuje Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama.

Kako pandemija COVID-19 utječe na uporabu, opskrbu i usluge drogama? Koji su zdravstveni troškovi upotrebe droga danas u Europi? Što nam govore najnoviji podaci o trendovima proizvodnje i prometu drogama?

Odgovori na navedena pitanja, te opis situacije u području droga krajem 2019. godine i nedavnim promjenama koje je početkom 2020. uzrokovala pandemija COVID-19, dostupni su u najnovijem Europskom izvješću o drogama 2020: Trendovi i razvoj. Ujedno, ove godine EMCDDA obilježava 25 godina praćenja podataka.

Izvješće (na engleskom jeziku) pruža sveobuhvatnu analizu podataka u cijeloj Europskoj uniji, Turskoj i Norveškoj u područjima ponude droga, uporabe ilegalnih droga i povezanih javnozdravstvenih problema. Nacionalni skupovi podataka također su dostupni po navedenim temama, kao i podaci o ključnim intervencijama za smanjenje šteta.

U novom su formatu poglavlja organizirana prvenstveno prema vrstama droga i povezanim štetama.

Publikacija je važan resurs za razvijanje politike i djelovanja utemeljenog na dokazima i pruža dragocjenu osnovu na temelju koje se mogu mjeriti buduće promjene u području problematike droga.

Uz Izvješće, ove godine dostupan je i Sažetak ključnih pitanja (na 24 jezika), koji predstavlja odabir glavnih nalaza iz najnovije analize, odabranih zbog njihove važnosti politike i općeg interesa. Također će biti dostupan i Statistički bilten za 2020. koji sadrži europski skup podataka koji podupire izvješće.

Izvješće donosi najdetaljniji i najnoviji trenutno dostupan pregled stanja povezanih s problematikom droga u Europi.

U Izvješću se navodi kako brojni pokazatelji za tvari koje se najčešće konzumiraju upućuju na to da je dostupnost droga i dalje visoka. Uz ostvarene napretke u proizvodnji, povećanje učestalosti presretanja velikih količina kokaina, smole kanabisa te, u sve većoj mjeri, heroina koji se prevoze morskim putem često u intermodalnim kontejnerima, izaziva zabrinutost u pogledu infiltriranja zločinačkih organizacija u logističke lance opskrbe, pomorske rute i velike luke.

U Europi je 2018. zabilježeno oko 1,3 milijuna zapljena, a najčešće su bili zaplijenjeni proizvodi od kanabisa.

Količina smole kanabisa zaplijenjena 2018. u Europskoj uniji povećala se na 668 tona u odnosu na 468 tona zaplijenjenih 2017. U mnogim zemljama u kojima se uglavnom zapljenjuju male količine biljnog kanabisa tijekom 2018. zabilježena su znatna povećanja. Jedna je od njih Belgija, gdje je zaplijenjeno 17,3 tona, 18 puta više od količine zaplijenjene prethodne godine.

Količina kokaina zaplijenjenog u Europskoj uniji 2018. je dosegnula 181 tonu, najvišu razinu ikad zabilježenu (2017. zaplijenjeno je 138 tona).

Količina heroina zaplijenjenog u Europskoj uniji 2018. porasla je na 9,7 tona u odnosu na 5,2 tone zaplijenjene 2017., uglavnom zbog velikih pojedinačnih zapljena u luci Antwerpen.

Turska je 2017. i 2018. zaplijenila oko 17 tona heroina godišnje (17,4 tone prve godine i 17,8 tona druge godine), što su najveće količine u tom desetljeću.

Pročitajte više u:

Opširniji detalji dostupni su na mrežnoj stranici EMCDDA-a: www.emcdda.europa.eu/edr2020