Služba za toksikologiju HZJZ-a planira uskoro održati Radionicu za ispunjavanje i predaju PCN podnesaka. Predviđeno trajanje radionice je 6 sati.

Radionica će se održati u prostorijama Službe za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Borongajska cesta 83g. Cijena je 165,90 € s PDV-om.

Ako ste zainteresirani za radionicu, pošaljite e-mail na: toksikologija@hzjz.hr