Simpozij/radionica „Javnozdravstvena spremnost na epidemije i izvanredne prekogranične situacije” 22.9.2023.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizira simpozij/radionicu u okviru EU projekta SHARP Joint Action – Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU

„JAVNOZDRAVSTVENA SPREMNOST NA EPIDEMIJE I IZVANREDNE PREKOGRANIČNE SITUACIJE“

koji će se održati u petak 22. rujna 2023. u trajanju od 10:30 – 14:00 h u dvorani Hotela „Capital“, Jurišićeva 22, Zagreb.

Stručni skup će biti bodovan prema pravilniku HLK.

PROGRAM

10:15 – 10:30    Registracija sudionika

10:30 – 10:45   Otvaranje simpozija

10:45 – 11:05    COVID-19 Lessons learned – Iskustva iz COVID-19 pandemije

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. spec.

11:05 – 11:25    Epidemiologija respiratornih uzročnika u Hrvatskoj i svijetu

prim. Goranka Petrović, dr. med.

11:25 – 11:45    Transfer „Know-how“ i stvaranje dijagnostičke platforme tijekom COVID-19 pandemije u Hrvatskoj

dr. sc. Ivan-Christian Kurolt

11:45 – 12:00   Rasprava

12:00 – 12:20  Pauza za kavu

12:20 – 12:40  Varijante SARS-CoV-2

Ivana Ferenčak, dr. med.

12:40 – 13:00  COVID-19 cjepiva i nove preporuke za cijepljenje protiv COVID-19

doc. dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med.

13:00 – 13:20  Antraks kao prijetnja biosigurnosti

doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med.

13:20 – 13:40  Majmunske boginje tijekom COVID-19 pandemije – pregled i iskustva Hrvatske

doc. dr. sc. Irena Tabain, dr. med., Iva Pem Novosel dr.med.

13:40 – 14:00  Rasprava

 

PROGRAM simpozija/radionice s aktualnim temama možete preuzeti ovdje.