Edukacija učenika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

U međunarodnoj osnovnoj školi „Matija Gubec“ u Zagrebu je 20. siječnja održana edukacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće na poziv profesorice Linde Zelić. Edukaciju su organizirali djelatnici Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Edukaciji je prisustvovalo 60 učenika međunarodnog programa od petog do osmog razreda, koji su bili podijeljeni u manje grupe. U prvom dijelu edukacije je dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. kem. tehn. održala uvodno predavanje o vodi za piće, kojim je upoznala učenike s osnovnim pojmovima o vodi, kružnom ciklusu vode, upotrebi površinskih i podzemnih voda u vodoopskrbi, onečišćenju voda, obradi vode prije distribucije potrošačima te o analizama koje se provode na licu mjesta i u laboratoriju. Učenici su dobili i informacije o kvaliteti vode za piće u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na grad Zagreb.

U drugom su se dijelu edukacije dr. sc. Ujević Bošnjak pridružili Jurica Štiglić, dipl. ing. preh. tehn.,  Filip Tomljenović, dipl. ing. preh. tehn. i Filip Gajšak, mag. ing. geol. ing., organiziravši radionice na kojima su učenici imali priliku izraditi vodonosnik i simulirati onečišćenje podzemne vode, izraditi jednostavni filtar za pročišćavanje vode i propustiti kroz njega pripremljenu onečišćenu vodu te napraviti osnovne fizikalno-kemijske analize vode iz slavine, onečišćene vode i vode propuštene kroz filtar.

Učenici su naposlijetku pogledali krati film o patogenim mikroorganizmima i njihovom prijenosu u vodoopskrbnom sustavu kojega je izradilo Ministarstvo zdravstva Novoga Zelanda, a HZJZ uz njihovo odobrenje sinkronizirao na hrvatski jezik.