Iz Europskog socijalnog fonda za promicanje zdravlja osigurano više od 30 milijuna kuna

U Ministarstvu zdravstva se u srijedu 7. prosinca 2016. godine održalo svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. g. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, dipl. iur. te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med., a svečanom potpisivanju je prisustvovao i dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava, u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. Riječ je o prvim bespovratnim sredstvima koje Ministarstvo zdravstva ugovara iz ovog fonda.

Korisnik bespovratnih sredstava je Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao nositelj programa promicanja zdravlja „Živjeti zdravo“, kojeg je Vlada Republike Hrvatske proglasila Nacionalnim programom u srpnju 2015. godine.

Bespovratna sredstva u iznosu od 30.373.299,36 kuna koristit će se za provedbu aktivnosti nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ usmjerenih poboljšanju zdravlja cijele populacije. Program će se u lokalnoj zajednici implementirati informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života: pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, smanjenju prekomjerne tjelesne mase, prevenciji debljine, promicanju spolnog, reproduktivnog i mentalnog zdravlja te smanjenju pobola od kroničnih nezaraznih bolesti. Djelovanjem na osobnoj razini, na razini društva i u neposrednom okolišu projektne aktivnosti programa „Živjeti zdravo“ utječu na sve bitne odrednice zdravlja: biološke, socijalne, psihološke i okolišne. Ove se aktivnosti provode kroz pet sastavnica: Zdravstveno obrazovanje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto te Zdravlje i okoliš.

Aktivnosti nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo i brojnim drugim dionicima lokalnih zajednica. Voditeljica programa je doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., spec. epidemiologije, voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ovim će se projektom nastojati dati doprinos smanjenju negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te stvoriti okruženja u kojima je svim osobama u Republici Hrvatskoj omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života.