Rektorova nagrada za rad o kloriranim otapalima u sustavu javne vodoopskrbe grada Zagreba

Zadovoljstvo nam je objaviti i ovim putem čestitati dobitnicima Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. g. Adriani Kukolja i Davoru Plazoniću, studentima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (RGN) Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su nagrađeni za rad Klorirana otapala – trikloreten i tetrakloreten u podzemnoj vodi i vodi za piće vodocrpilišta Sašnak – sustav javne vodoopskrbe grada Zagreba, koji je izrađen pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Kristijana Posavca, dipl. ing., predstojnika Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo RGN-a  i dr. sc. Magdalene Ujević Bošnjak, dipl. ing., voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sašnak je jedno od najvećih crpilišta koje se nalazi unutar najveće zagrebačke industrijske zone Žitnjak-Petruševac. Okruženo je tvornicama, prometnicama, stambenim naseljima, željezničkom prugom i bivšim vojnim kompleksom i stoga pogodno mjesto za istraživanje i očekivanje povišenih koncentracija trikloretena i tetrakloretena.

U radu je istražen transport trikloretena i tetrakloretena vodonosnikom i prevladavajući smjer pronosa ovih otapala prema zdencima vodocrpilišta. Uz to su analizirani i uzorci vode za piće iz slavina na pet lokacija u gradu Zagrebu (privatnim stambenim objektima na području Ravnica, Vrbana i Vukomerca te u prostorijama Grafičkog fakulteta i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo) da se utvrde varijacije masenih koncentracija trikloretena i tetrakloretena na dnevnoj bazi ovisno o njihovom pronosu podzemnom vodom.

Povišene koncentracije trikloretena i tetrakloretena mogu utjecati na ljudsko zdravlje. Iako se trikloreten smatra netoksičnim, nekoliko njegovih metabolita (međuprodukata) to mogu biti. Tetrakloreten u podzemnoj vodi, pod anaerobnim uvjetima, može degradirati u toksičnije komponente (vinil klorid). Visoke koncentracije mogu uzrokovati depresiju središnjeg živčanog sustava, dok u nekim slučajevima niže koncentracije mogu utjecati i na rad jetre i bubrega.

Iako je u ovom radu evidentirano onečišćenje vodonosnika trikloretenom i tetrakloretenom, bitno je naglasiti da je cijelo vrijeme istraživanja voda za piće koja se isporučivala korisnicima bila zdravstveno ispravna. Izmjerene masene koncentracije kloriranih otapala u svim ispitanim uzorcima vode iz javnog vodoopskrbnog sustava grada Zagreba nisu prelazile maksimalno dozvoljenu koncentraciju propisanu važećim hrvatskim i europskim propisima (10 μg/l) niti preporučene maksimalne koncentracije prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (10 μg/l).

studentski rad o javnoj vodoopskrbi u Zagrebu