NOVA UREDBA – Ekstrakti zelenog čaja, 2022.

Uredba Komisije (EU) 2022/2340  оd 30. studenoga 2022. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ekstrakata zelenog čaja koji sadržava (-)-epigalokatehin-3-galat 21.12.2022.godine stupila je na snagu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2340&from=HR

Njome je nadopunjen dio B Uredbe 1925/2006. Novo je da su navedene maksimalne količine i obavezne napomene na deklaraciji.

Hrana koja sadržava ekstrakte zelenog čaja koji sadržavaju (-)-epigalokatehin-3-galat, a koji nisu u skladu sa zahtjevima ove Uredbe, a zakonito su stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ove Uredbe, mogu ostati na tržištu do 21. lipnja 2023.

Slobodni smo Vam ponuditi usklađenje deklaracije Vašeg proizvoda s navedenim izmjenama u označavanju te novom uredbom, kao i analitičkom provjerom, HPLC analizama katehina i galne kiseline u zelenom i crnom čaju i proizvodima na bazi zelenog i crnog čaja.