Obavijest proizvođačima etanola i proizvođačima biocidnih proizvoda koji sadrže etanol

S obzirom na to da je zbog novonastale situacije vezane za COVID-19 ograničena nabava aktivne tvari etanola od dobavljača koji su na popisu iz članka 95. uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda vrste 1, 2 i 4, Ministarstvo zdravstva privremeno je dopustilo  uporabu sirovina farmaceutske čistoće ili čistoće za etanol poljoprivrednog podrijetla prema zahtjevima Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. za jaka alkoholna pića.

Detaljna informacija nalazi se na: https://zdravlje.gov.hr/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/kemikalije-i-biocidni-pripravci-1357/biocidni-pripravci-1786/upis-biocidnih-pripravaka-u-registar-1862/1862