Održan XXIII. znanstveno-stručni skup “Voda i javna vodoopskrba” u Poreču

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Istarske su pod pokroviteljstvom ministra zdravstva, prof. prim. dr. sc. Milana Kujundžića u Poreču održali XXIII. znanstveno – stručni skup „Voda i javna vodoopskrba“ sa središnjom temom Uzorkovanje voda.

Tradicionalno, Skup se organizira u prvom tjednu mjeseca listopada, a ovogodišnji se održao u razdoblju od 1. do 4. listopada 2019. godine u hotelu Materada u gradu Poreču.

Na dan svečanog otvaranja, 1. listopada 2019. godine, sudionicima su se govorima dobrodošlice obratili voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Nina Jozanović, dipl. ing., voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju Pavle Jeličić, dr. med. univ. mag. admin. sanit. te voditeljica Odijela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu i predsjednica Organizacijskog i Znanstvenog odbora dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing., koja je službeno otvorila XXIII. znanstveno-stručni skup.

Svečano otvorenje popraćeno je izvedbama glazbenog društva „Sokol“ iz Buzeta te uvodnim predavanjem gđe. Vere Santo, dipl. ing. na temu uzorkovanja voda.

Na Skupu je sudjelovalo 175 sudionika: predstavnici zavoda za javno zdravstvo, javnih isporučitelja vodnih usluga, predstavnici fakulteta, ostalih javnih i privatnih institucija koji se bave vodom i javnom vodoopskrbom te dobavljači laboratorijske i procesne opreme. Predstavljeno je dvadeset tri znanstveno-stručna rada i četiri postera koji su tiskani u Zborniku radova XXIII. znanstveno – stručnog skupa. Predavači su prikazali svoje radove te objasnili probleme s kojima su se susreli prilikom uzorkovanja različitih vrsta voda i način na koji su ih riješili.

Na okruglom stolu se raspravljalo o nedostatku kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u priobalnim županijama što direktno utječe i na kvailtetu površinskih i podzemnih voda ali i na kvalitetu mora na morskim plažama. Nadalje se raspravljalo o mikrobiološkom parametru Pseudomonas aeruginosa, utjecaju na ljudsko zdravlje te maksimalno dopuštenoj granici za taj parametar. Također se osvrnulo na Direktivu o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju čija je revizija u tijeku i donosi mnoge promjene koje će i Republika Hrvatska morati usvojiti.

Stručni obilazak se održao 3. listopada 2019. godine. Uz obilazak grada Poreča, sudionici su imali priliku vidjeti dva vodoopskrbna zahvata Istarskog vodovoda d.o.o. Posjećen je površinski zahvat akumulacijskog jezera Butoniga te postrojenje podzemnog zahvata izvora Gradole. Sudionici su također posjetili jamu Baredine, inače geomorfološki spomenik prirode i prvi speleološki lokalitet Istre uređen za turističku namjenu. Stručni obilazak je nastavljen u Motovunu te završen u Pazinu.