Predstavljena Europska Inicijativa za Humani Biomonitoring (HBM4EU)

U Bruxellesu je 8. prosinca 2016. godine predstavljena Europska Inicijativa za Humani Biomonitoring (HBM4EU).

Događaj je organiziran u okviru predsjedavanja Slovačke u Vijeću EU-a, što pokazuje interes na visokoj razini diljem Europske unije. HBM4EU je zajednički projekt 26 zemalja i Europske komisije sufinanciran iz programa Horizon 2020, a provodit će se pet godina. Hrvatska je jedna od 26 zemalja partnera koje sudjeluju, a tim Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (doc. dr. sc. Krunoslav Capak, doc. dr. sc.  Nataša Janev Holcer i Pavle Jeličić, dr. med) pripremio je prijedlog projekta za Hrvatsku u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Glavni je cilj HBM4EU koordinacija i unapređenje humanog biomonitoringa u Europi. HBM4EU će kroz uspostavljanje platforme postojećeg znanja i istraživanja i izgradnju novih kapaciteta osigurati dokaze o izloženosti građana kemikalijama i mogućim učincima na zdravlje. Inicijativa EUHBM4EU  izravno pridonosi poboljšanju zdravlja i dobrobiti populacije i uspostavi pozitivnih politika.

Predstavljanju ključnih značajki, predviđenih aktivnosti, očekivanih učinaka projekta EUHBM4 u Bruxellesu su nazočili predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer i Romana Grizelj iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.