Svjetski dan voda 2019. godine

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Obilježavanje Svjetskog dana voda prihvaćeno je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju koja je održana 1992. godine u Rio de Janeiru, u Brazilu.

Tema Svjetskog dana voda za 2019. godinu je „Voda za sve“, a određena je u skladu sa šestim ciljem UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj (SDG 6) kojim se za sve ljude do 2030. godine zahtijeva osiguranje pristupa pitkoj vodi, održivo upravljanje vodama te osiguranje higijenskih uvjeta. Rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda br. 64/292 iz 2010. godine pravo na sigurnu i čistu vodu za piće proglašeno je kao ljudsko pravo od velike važnosti za potpuno uživanje drugih ljudskih prava.

Međutim, prema podacima Ujedinjenih naroda 2,1 milijarde ljudi još uvijek nema omogućen pristup zdravstveno ispravnoj vodi u svojim domovima. Među njima su i marginalizirane skupine koje su posebno ugrožene i suočene s diskriminacijom u pristupu zdravstveno ispravnoj vodi – žene, djeca, izbjeglice i osobe s invaliditetom. Također, podaci pokazuju da svaka četvrta osnovna škola u svijetu nije uključena u sustav javne vodoopskrbe, a više od 700 djece mlađe od pet godina svakog dana umire od bolesti prouzročenih zdravstveno neispravnom vodom. Više od 68 milijuna ljudi koji su zbog različitih razloga prisilno napustili svoje domove imaju otežan pristup vodi, a oko 160 milijuna ljudi uzima vodu za piće iz neobrađenih površinskih voda, jezera i potoka. Oko 4 milijarde ljudi što čini približno 2/3 populacije planeta Zemlje je izloženo nestašicama vode tijekom najmanje jednog mjeseca u godini, a procjene su da će do 2030. godine zbog stalnih nestašice vode oko 700 milijuna ljudi biti prisiljeno na trajno preseljenje.  Stoga, kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja i ostvario globalni napredak neophodno je svim ljudima, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi omogućiti pristup sigurnoj i zdravstveno ispravnoj vodi za piće.

Republika Hrvatska je 24. ožujka 2006. godine donošenjem Zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine (NN br. 04/06) prihvatila ciljeve određene Protokolom o vodi i zdravlju. Tim ciljevima nastoji se svima omogućiti pristup vodi za piće te osigurati sanitarne mjere u okviru integralnih vodnogospodarskih sustava. U Republici Hrvatskoj zdravstveno ispravna voda za piće iz sustava javne vodoopskrbe dostupna je za više od 90% stanovništva, a plan je da do 2023. godine dostupnost iznosi gotovo 100%.

S ciljem zaštite prava na pristup vodi na razini Europske unije 2013. godine pokrenuta je prva građanska inicijativa „Right2Water“ koja je podržana od strane 1,8 milijuna europskih građana. Inicijativa zahtijeva da institucije EU-a i države članice osiguraju svim stanovnicima pravo na vodu i odvodnju po pristupačnim cijenama. Zahtjevi inicijative uključeni su u prijedlog nove Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.