Svjetski dan voda 2024.

Svake godine, 22. ožujka, obilježava se Svjetski dan voda.

Cilj svjetskog dana vode je upozoriti i podići svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj vodi s fokusom na podržavanje postizanja ciljeva UN-ove Agende 2030 održivih razvoja (SDG 6): Voda i odvodnja za sve do 2030. g.

Ovogodišnja tema je „Voda za mir“, kojom se ukazuje na ključnu ulogu vode u stabilnosti i napretku u svijetu.

Voda, kao resurs, može stvoriti i održavati mir, a može biti i uzrok sukoba. Nejednakom raspodjelom i pristupom vodi, mogu porasti napetosti između država. Više od 3 milijarde ljudi u svijetu ovisi o vodi koja prelazi državne granice. Od 153 države koje dijele rijeke, jezera i vodonosnike sa svojim susjedima, samo 24 države imaju sklopljene sporazume o suradnji za svu vodu koju zajednički koriste. Povećanjem klimatskih promjena i globalnog rasta populacije dodatno se stvara problem pristupa pitkoj vodi.

Radeći zajedno na uspostavljanju ravnoteže između ljudskih prava i svih potreba, voda može biti stabilizirajuća sila i bitna stavka održivog razvoja. Suradnjom stvaramo pozitivan učinak. Potičemo sklad, stvaramo napredak i otpornost na zajedničke izazove.

Na ovaj Svjetski dan voda svi se trebamo ujediniti po pitanju voda. Koristiti istu za postizanje mira te zajedničkim djelovanjem postaviti temelje za stabilniju i bolju budućnost.

Voda nije resurs za koji se natječe, to je ljudsko pravo!

Više informacija na: