Vezane teme: hrvatski model zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću

dijabetes

Šećerna bolest

Šećerna bolest jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema i globalna epidemija suvremenog društva uzrokovana promjenama načina života povezanog sa smanjenjem...