Nacionalni program za rijetke bolesti

Međunarodni dan rijetkih bolesti

Objavljeno: 22. veljače 2018.
Rijetke su bolesti one koje se javljaju kod manje od jednog pojedinca na 2000 stanovnika. Prema podacima udruženja za rijetke...