COVID-19 hitne ordinacije u Gradu Zagrebu

Izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa na području Grada Zagreba nastavljaju s radom na navedenim lokacijama domova zdravlja.

Radno vrijeme izdvojenih COVID-19 ordinacije je svaki dan od 8:00 do 20:00 sati.
Prije dolaska u COVID-19 ordinacije potrebno je najaviti se telefonom:


Dom zdravlja Zagreb – Centar

Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22
tel. 01 659 84 64
Na ovoj lokaciji je radnim danom omogućeno uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19


Dom zdravlja Zagreb –  Istok

Hirčeva 1
tel. 091 235 01 82


Dom zdravlja Zagreb – Zapad

Prilaz baruna Filipovića 11
tel. 091 387 65 91
Na ovoj lokaciji je radnim danom omogućeno uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19
——————
Park Stara Trešnjevka 4

tel. 091 387 60 00


Drive-in” testiranje na COVID -19 u NZZJZ “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, Mirogojska 16, radnim danom od 8-16, a vikendom i blagdanom od 8-14.
Naručivanje za testiranje će se i nadalje provoditi putem odabranog liječnika obiteljske medicine.
Telefon centrale NZZJZ “Dr. Andrija Štampar”: 01 46 96 111


Pozivni centar za sva pitanja vezana uz koronavirus