Dnevno izvješće o stanju na poplavljenim područjima

Na svim poplavama ugroženim područjima opća epidemiološka situacija je stabilna.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koordinira slanje pomoći na teren sukladno aktivnostima i potrebama županijskih zavoda za javno zdravstvo (ZZJZ) ugroženih područja. Na području Vukovarsko-srijemske županije prisutni su, uz timove ZZJZ Vukovarsko-srijemske županije i tim HZJZ-a, i dva tima ZZJZ Primorsko-goranske, dva tima ZZJZ Splitsko-dalmatinske, te jedan tim ZZJZ Karlovačke županije.

Na području Vukovarsko-srijemske županije i dalje se intenzivno provode aktivnosti asanacije, čišćenja poplavljenih kuća i septičkih jama, te izvlače preostale uginule životinje. Epidemiolozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo kontinuirano provode epidemiološke izvide.

Stanje vodoopskrbe je nepromijenjeno u odnosu na prethodna izvješća.

Epidemiološke ekipe provode stručni nadzor dezinfekcije i deratizacije koju vrši Veterinarska stanica u Račinovcima, te provode monitoring komaraca, jutarnji larvicidni tretman po rezultatima monitoringa u Gunji i večernji adulticidni tretman u naseljima poplavljenog područja. Prijedlog je pojačati timove za potrebe tretmana komaraca s tla s obzirom na potrebu ponavljanja tretmana na cijelom poplavljenom području sukladno rezultatima monitoringa. S obzirom na visoke temperature, veliki broj dnevno prisutnih ljudi koji sudjeluju u asanaciji područja, puno smeća i organskog otpada koji pogoduje razmnožavanju muha, veliki broj komaraca i druge čimbenike koji pridonose epidemiološkom riziku, važno je sve radove na asanaciji maksimalno ubrzati da bi se što prije mogle kvalitetno provesti DDD mjere kao završna faza. U cilju minimaliziranja rizika od zaraznih bolesti važno je da se stanovništvo na ugroženim područjima strogo pridržava svih higijensko-sanitarnih preporuka, posebice onih vezanih za održavanje osobne higijene, konzumiranje isključivo zdravstveno ispravne vode i hrane, higijensku pripremu i pohranu hrane, te pravilno zbrinjavanje otpada. Također se stanovništvo upozorava, s obzirom na najezdu komaraca, na potrebu upotrebe repelenata za zaštitu od uboda komaraca, nošenja primjerene odjeće, te uklanjanje nepotrebnih predmeta (limenke, igračke, stare automobilske gume i dr) u okućnicama u kojim se može nakupljati voda, kao i redovito pražnjenje vode (npr. iz plitica vaza za cvijeće i sl).

U večernjim satima provest će se tretiranje komaraca iz aviona na potezu od Rajevog Sela do Strošinaca.

Na susjednim područjima u Bosni je za sada također povoljna epidemiološka situacija, nema prijava zaraznih bolesti.

pražnjenje vode (npr. iz plitica vaza za cvijeće i sl).

Na susjednim područjima u Bosni je za sada također povoljna epidemiološka situacija, nema prijava zaraznih bolesti.

Tagovi