Edukativni letak/brošura „Sigurno kroz prvu godinu“

Hrvatski zavod za javno zdravstvo već dugi niz godina radi na praćenju i analizi podataka o ozljedama te na unaprjeđenju zdravstvene pismenosti u području prevencije ozljeda, posebice vulnerabilnih skupina kao što su djeca i starije osobe.

U cilju prevencije ozljeda kod djece izrađen je edukativni letak/brošura „Sigurno kroz prvu godinu“.

Namijenjen je prvenstveno roditeljima, skrbnicima, ali i zdravstvenim djelatnicima, pedijatrima, medicinskim i patronažnim sestrama te javnozdravstvenim djelatnicima, odnosno svima koji se bave prevencijom ozljeda kod djece.

Brošura se odnosi na vremensko razdoblje od rođenja djeteta do njegove prve godine te je podijeljena u 8 poglavlja:

1.     Sigurno spavanje

2.     Sigurno kupanje

3.     Prevencija gušenja

4.     Prevencija padova

5.     Zaštita od električnih i toplinskih instalacija, prevencija opeklina

6.     Zaštita od štetnih tvari

7.     Sigurno na suncu

8.     Sigurna vožnja u automobilu

Budući da se većina ozljeda kod djece može spriječiti, važno je educirati se i podsjetiti na jednostavne korake koji će pružiti djeci sigurno odrastanje i smanjiti rizik od ozljeda.

Letak/brošuru „Sigurno kroz prvu godinu“ možete pročitati ovdje