Epidemiologija raka vrata maternice

U posljednjih se nekoliko desetljeća broj oboljelih od raka vrata maternice u razvijenim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, smanjuje. Međutim, prema procjenama GLOBOCANA za 2020. godinu, rak vrata maternice još uvijek je na visokom četvrtom mjestu po učestalosti (6,5% svih slučajeva raka) i smrtnosti (7,7% svih smrti od raka) kod žena diljem svijeta.

Najveći udio novih slučajeva (70%) i smrti (85%) zabilježen je u zemljama niskog ili srednjeg stupnja razvoja. Uzrok raka vrata maternice u najvećem je broju slučajeva zaraza visokorizičnim tipovima humanog papillomavirusa (HPV), te se kao primarna prevencija preporuča cijepljenje protiv HPV-a, a kao sekundarna programi probira, unutar kojih se mogu uspješno tretirati pre(t)kancerozne lezije.

Neki od čimbenika koji su povezani s perzistentnom infekcijom HPV-om te razvojem maligne bolesti uslijed iste, su pušenje, pretilost, dugotrajna upotreba oralne kontracepcije, visok paritet, te koinfekcija virusom herpes simplex tip 2, ili virusom HIV-a.

Prema zadnjim dostupnim podacima Hrvatskog registra za rak, u 2018. godini u Hrvatskoj su zabilježena 274 nova slučaja raka vrata maternice (stopa 13/100 000), što čini 2% od ukupnog broja slučajeva raka kod žena. Prosječna dob prilikom dijagnoze bila je 55,6 godina.

Podaci o mortalitetu pokazuju da je iste godine od raka vrata maternice umrlo 125 žena (stopa 5,9/100 000). U posljednjih 10 godina u Hrvatskoj bilježimo trend pada standardizirane stope incidencije raka cerviksa, dok je mortalitet stabilan.

Prema procjenama Europske komisije za 2020. godinu, Hrvatska se nalazi na 11. mjestu od 27 zemalja Europske unije po dobno-standardiziranim stopama (ASR) incidencije i mortaliteta od raka vrata maternice.

Podaci zadnje međunarodne studije o preživljenju od raka (CONCORD-3) pokazuju da se Hrvatska, s petogodišnjim preživljenjem od 63,2% za žene kojima je dijagnoza raka vrata maternice postavljena između 2010. i 2014. godine, nalazi na 20. mjestu od 28 europskih zemalja.