nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Epidemiologija raka vrata maternice

Objavljeno: 20. siječnja 2021.
U posljednjih se nekoliko desetljeća broj oboljelih od raka vrata maternice u razvijenim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, smanjuje....