Mogućnosti sufinanciranja projekata iz EU fondova

Europska unija otvara mogućnosti sufinanciranja projekata iz zajedničkih sredstava od kojih bi zdravstvene ustanove u Hrvatskoj mogle imati iznimne koristi. Ne radi se samo o dodatnim financijskim sredstvima već i o iskustvu rada u međunarodnom okruženju, unapređenju ljudskih kapaciteta razmjenom stručnog znanja i razvoju centara izvrsnosti.

Niže možete pronaći nekoliko instrumenata sufinanciranja Europske unije koje možete iskoristiti za dobivanje dodatnih sredstava za provođenje projekata i programa u vašoj ustanovi.

 

ZDRAVLJE ZA RAST (Health for Growth)

KOJE SU TEME?

1. Doprinos inovativnom i održivom zdravstvenom sustavu kroz promicanje suradnje u Procjeni zdravstvenih tehnologija za prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, promoviranje zdravstvenih inovacija i e-zdravstva, podrška zdravstvenim radnicima kroz promociju strategije učinkovitog zapošljavanja i zadržavanja radnika, osiguranje stručne pomoći za države članice kojima je potrebna reforma zdravstva, podrška Europskom  inovacijskom partnerstvu za aktivno i zdravo  starenje, aktivnosti za procjenu zdravstvene tehnologije, e-zdravstva, medicinske opreme, poticanje sustava zdravstvenog znanja.

2. Povećanje pristupa boljem i sigurnijem zdravstvu za građane kroz potporu i akreditaciju Europske mreže izvrsnosti i akcijama za rijetke bolesti,  jačanje suradnje za sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvene zaštite, povećanje dostupnosti informacija pacijentima, razmjena najboljih praksi, pojačati opreznu uporabu antimikrobnih lijekova u humanoj medicini i smanjiti prakse koje povećavaju antimikrobnu otpornost, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

3. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti  kroz razmjenu primjera dobre prakse o ključnim pitanjima zdravlja, potpora prevenciji kroničnih bolesti, aktivnosti potrebne za doprinos ciljevima EU zakonodavstvu u području duhanskih proizvoda, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

4. Zaštita građana od prekograničnih zdravstvenih prijetnji kroz jačanje spremnosti i odgovora na ozbiljne prekogranične zdravstvene rizike, poboljšanje sposobnosti procjene rizika i mapiranje postojećih procjena, izgradnja kapaciteta za podršku zdravstvenim prijetnjama u državama članicama, poticanje sustava zdravstvenog znanja kroz donošenje odluka temeljenih na dokazima.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države kandidatkinje ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje ( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije. Države članice EFTA-e ( Island, Lihtenštajn, Norveška) , Švicarska te susjedne zemlje ovisno o dogovorenim pravilima sudjelovanja u programima Unije.

Prihvatljivi prijavitelji su: Tijela javne vlasti, tijela u javnom sektoru, posebice za istraživanje i zdravstvene ustanove, sveučilišta i ustanove visokog obrazovanja te druge pravne osobe. Samo u određenim natječajima prijavitelji moraju biti pravne osobe koje su  nevladine i neprofitne organizacije koje rade u području javnog zdravstva, te su aktivne na razini Unije.

OSTALI PODACI:

Iznosi sredstava : 449.394.000

SLUŽBENE STRANICE: 

 

OBZOR 2020. (HORIZON 2020)

KOJE SU TEME?

1. Izvrsnost u znanosti daje podršku kroz stipendije za vrhunske istraživače u „plavo nebo istraživanja“, jačanje obuke,vještina  i prilika za razvoj karijere, ulaganja u nove tehnologije i EU istraživačku infrastrukturu.

2. Industrijsko vodstvo za cilj ima učiniti Europu privlačnijom lokacijom za ulaganja u istraživanja i inovacije ulaganjem u industrijsku  tehnologiju, biotehnologiju, nanotehnologiju i svemirsku tehnologiju, napredne materijale, informacijske i komunikacijske tehnologije, naprednu proizvodnju i obradu, stvaranje novih radnih mjesta, pristup rizičnim financijama te potpora inovativnim malim poduzećima.

3.  Društveni izazovi hvataju se ukoštac s glavnim pitanjima koja utječu na život europskih građana. Povećati će se učinkovitost istraživanja i inovacija u odgovarnju na ključne društvene izazove.  Ulagat će se u zdravstvo, demografske promjene i blagostanje, sigurnost hrane, održivu poljoprivredu, istraživanje mora i pomorstva, bio gospodarstvo, učinkovitu i čistu energiju, pametni  „zeleni“ promet, klimu, učinkovite resurse i sirovine.

4. Ne-nuklearne izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) – unutarnji znanstveni servis Europske komisije. Njegova je misija pružiti znanstvenu i tehničku podršku stvaranju EU politika, kao sučelje između istraživanja i EU politika te kao nadopuna istraživanjima financiranih iz programa OBZOR 2020.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države klandidatkinje ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje ( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije. Osim tijela državne uprave, prihvatljivi prijavitelji su istraživači iz svih zemalja svijeta bez obzira na dob, uključujući istraživače koji započinju svoja  neovisna istraživanja.

OSTALI PODACI:

Iznosi sredstava €: 78,600,000,000

SLUŽBENE STRANICE:

NACIONALNE SLUŽBENE STRANICE:

 

Autor:

Vanja Pajić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Nacionalna kontakt točka Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (CHAFEA) Europske komisije za Treće programe Zajednice u području zdravlja