Zaključak Vlade Republike Hrvatske o projektima i programima Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske o projektima i programima Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020., imenovane su nadležne institucije državne uprave za provedbu pojedinih Programe Europske unije.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo imenovan je, zajedno s Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske i Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost kao nadležno tijelo državne uprave za Programe Europske unije u području zdravstva, tj. tijelo državne uprave uključeno u provedbu Programa Unije pod nazivom „Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva“ te „Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013. godine“. Odlukom nadležnih institucija, imenovani su i predstavnici nadležni za provedbu strateških ciljeva Europske komisije u području zdravstva u sklopu Trećih programa Zajednice, Vanja Pajić i Martina Jelinić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Dunja Skoko-Poljak iz Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske (Popis nacionalnih kontakt točki za „Zdravlje za rast – Treće višegodišnje programe EU u području zdravstva“ i „Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013. godine“).

Nadležno tijelo (Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske) je dužno dostaviti godišnje izvješće o radu opisano Prilogom II Zaključka Ministarstvu za regionalni razvoj i fondove Europske unije na zahtjev, u skladu sa Zaključkom. Nacionalne kontaktne točke imenuju nadležne institucije za uspješnu diseminaciju i provedbu Programa Europske unije. Uz pomoć nacionalnih kontakt točki, sva nadležna tijela dužna su promicati Programe Unije na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini poduzimanjem aktivnosti potrebnih za povećanje vidljivosti projekata financiranih u okviru Programa Unije. Sve zemlje članice Europske unije održavat će Info dane (Info dani Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu Europske komisije) na kojima će predstaviti strateške odrednice Programa Europske unije (Strategija Europske komisije u području zdravlja). Osim Info dana, poželjno je organizirati i druge diseminacijske aktivnosti, kao i graditi mrežu projektih partnera na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini.