Info dan Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (Brisel, EU): Info Day on the Third Health Programme 2014-2020

Info Day on the Third Health Programme 2014-2020, Bruxelles

Prvi info dan Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (Consumers, Health and Food Executive Agency – CHAFEA) Europske komisije održat će se u Briselu 10. travnja 2014. godine. Cilj Info dana je predstavljanje Trećih programa Zajednice u području zdravlja i poticanje suradnje između država članica Europske unije u unapređenju zdravstvenih politika koje služe građanima Unije.

Info dan Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu pružit će pregled Trećih programa Zajednice u području zdravlja i dati uvid u metode implementacije projekata i programa Europske komisije s naglaskom na:

1. Novi strateški ciljevi Programa Unije i razlike u usporedbi s prethodnim programima

2. Dodana vrijednost koju Europska unija i države članice EU očekuje od novih Programa

3. Europski prioriteti i očekivani ciljevi od pojedinih projekata

4. Očekivana korist od Programa koju mogu očekivati države članice i prijavitelji na otvorene pozive na natječaje

3. Novi budžet i dostupna sredstva prijaviteljima projekata i financijski mehanizmi kojima je moguće doći do njih

4. Implementacija Programa putem projekata, zajedničkih akcija i operativnih grantova

 

Info dan će okupiti moguće korisnike Programa, zdravstvene ustanove i organizacije, nevladine udruge, zdravstvenu akademsku zajednicu, zdravstvene stručnjake, nacionalna i regionalna tijela vlasti, profesionalne grupe, privatne tvrtke, međunarodne organizacije aktivne u području zdravlja i sve ostale zainteresirane dionike.

 

Informacije:

Saznajte više o Trećim programima Europske unije u području zdravlja

 Kako implementirati nove Programe unije

 

Autor:

Vanja Pajić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), Nacionalna kontakt točka Europske agencije za potrošače, zdravlje i hranu (CHAFEA) Europske komisije za Treće programe Zajednice u području zdravlja