Nacionalni dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization, ILO) svakog 28. travnja u godini obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu. Od 2007. godine u Republici Hrvatskoj se na taj dan, odlukom Hrvatskog sabora, obilježava Nacionalni dan zaštite na radu.

Svrha obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o važnosti unaprjeđenja zaštite na radu, smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te sprječavanja nastanka invalidnosti radnika. Obilježavanjem ovog dana naglašava se važnost osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, što je u skladu i s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima prema kojima svaki radnik ima pravo raditi u uvjetima u kojima se čuva njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. U ostvarenju ovog cilja svoj doprinos moraju dati svi dionici u sustavu, od tijela javnih vlasti, socijalnih partnera, poslodavaca, znanstveno-istraživačkih institucija, osiguravatelja pa sve do samih radnika koji trebaju ukazivati na nepravilnosti u radnom okruženju.

Svake godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagradu uručuje ministar zasluženim pojedincima prigodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu..

Na dan obilježavanje Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu prezentiraju se aktualnosti vezane uz određene temu iz područja zaštite na radu. U skladu s navedenim, ove godine predstavlja se početak dvogodišnje kampanje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) „Siguran i zdrav rad u digitalno doba“ čiji je cilj razvijanje svijesti o utjecaju digitalne tehnologije na rad i radna mjesta te povezane izazove i mogućnosti sigurnosti i zdravlja na radu. Kampanja se sastoji od pet prioritetnih područja: rada putem digitalnih platformi, napredne robotike i umjetne inteligencije, rada na daljinu, pametnih digitalnih sustava te upravljanja radnicima uz pomoć umjetne inteligencije.