Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Maligne bolesti su jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj. Prema posljednjim dostupnim podacima Registra za rak, 2015. godine je bilo 22 503 novih slučajeva zloćudnog raka ( 535,3/100.000), od čega 10 534 kod žena ( 484,3/100.000), a 11 969 kod muškaraca ( 590,0/100.000). Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 2017. godine je od zloćudnog raka umrlo 13 638 osoba (330,7/100.000), od čega 7789 muškaraca ( 391,3/100.000) i 5849 žena (274,1/100.000).

Rak dojke je najčešće sijelo raka u žena u RH, od kojeg obolijeva četvrtina žena novooboljelih od raka. Prema posljednjim podacima Registra za rak u Hrvatskoj, u 2015. godini su zabilježene 2748 novooboljele žene  (stopa 126,3/100.000), a od ove zloćudne bolesti su u 2017. godini umrle 853 žene (stopa 40,0/100.000). Redovitim pregledom koji uključuje samopregled, mamografiju i ultrazvučni pregled, rak dojke se može otkriti u ranom stadiju, kada su šanse za izlječenje i preživljenje mnogo veće. Rak dojke se najčešće javlja u dobi iznad 50 godina, ali se može javiti i kod mladih žena.

Prepoznavši veličinu ovog javnozdravstvenog problema, a sukladno preporukama Međunarodne agencije za istraživanje raka i Vijeća Europe, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. lipnja 2006. godine usvojila Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke.

Ciljevi programa su smanjiti mortalitet od raka dojke za 15 – 25 %, otkriti rak dojke u što većem postotku u početnom stadiju te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke. Osnovna metoda probira je mamografija – rentgenski pregled dojki kojim se promjene na dojci mogu otkriti u prosjeku oko dvije godine ranije od običnog kliničkog pregleda. Svake dvije godine se u okviru programa probira na mamografski pregled pozivaju žene u dobi između 50 i 69 godina. Više od 90 % bolesnica s rakom dojke se može izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju i bolest ispravno liječi. Petogodišnje preživljenje je u tom slučaju 96 %.

U organizaciji i provedbi  Nacionalnog programa sudjeluju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, županijski zavodi za javno zdravstvo, 54 zdravstvene ustanove s radiološkim jedinicama (21 dom zdravlja, NZJZ „dr. Andrija Štampar“ i  32 bolnice), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, liječnici obiteljske medicine i patronažna služba.

Do sada su završena četiri ciklusa pozivanja žena, a peti je u tijeku.


  1. U okviru prvog ciklusa je na mamografski pregled pozvana 721.000 žena, obavljeno je 331.609 mamografskih pregleda, otkriveno 1.640 karcinoma dojke i ukupni je odaziv iznosio 63 %.
  2. U okviru drugog ciklusa su na mamografski pregled pozvane 680.642 žene, učinjeno je 295.605 mamografskih pregleda, otkriveno  963 karcinoma dojki i ukupni je odaziv iznosio 57 %.
  3. U trećem je ciklusu na mamografski pregled pozvano  610.280 žena, obavljeno je 262.910 mamografskih pregleda, otkriveno 798 karcinoma dojke, a ukupni je odaziv iznosio 60 %.
  4. U četvrtom su ciklusu na mamografski  pregled pozvane 622.352 žene, a upis rezultata provedbe je u tijeku.

Peti ciklus pozivanja žena na mamografski pregled je započeo u svibnju 2016. godine, a uključuje godišta od 1947. do 1966. godine.


Danas, nakon uvođenja programa probira, udio novootkrivenih karcinoma dojke u lokaliziranom stadiju u dobi od 50 do 69 godina je 60 – 70 %, dok je prije uvođenja programa probira taj udio bio niskih 40 %. Pozitivne učinke provedbe programa probira na rak dojke pokazuju i posljednji podaci za 2017. godinu, kada se bilježi smanjenje smrtnosti od raka dojke za 15 – 20 %.

Pročitajte i: Obilježen Dan dojki i Bra day