Naputak za zdravstvene ustanove namijenjen bolesnicima i osobama u pratnji vezano uz virus COVID-19

S ciljem zaštite bolesnika, te sukladno strategiji prevencije mogućeg širenja virusa COVID-19, lijepo molimo bolesnike kao i osobe u pratnji da poduzmu sljedeće osobne mjere zaštite širenja zaraznih bolesti koje se prenose kapljičnim putem:

  • ako patite od simptoma (znakova) dišnog sustava kao što su kašalj, grlobolja i kratak dah i povišena tjelesna temperatura, molimo da do daljnjeg odgodite (otkažete i ne dođete na dogovoreni termin) tzv. hladni program, odnosno medicinske postupke koji nisu hitni a nisu vezani uz ove navedene simptome; sa svakim bolesnikom će se naknadno dogovoriti najbolje rješenje prilagođeno individualnim potrebama i dijagnozi
  • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
  • kada kašljete i kišete, prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
  • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju
  • koliko god je moguće smanjite vrijeme boravka u punim čekaonicama na način da pričekate svoj red vani na otvorenom.

doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.
ravnatelj
Hrvatski zavod za javno zdravstvo