Održan Okrugli stol “Sustav prikupljanja podataka i praćenja javnih politika na području ovisnosti – izazovi i potrebe”

Povodom obilježavanja 26. lipnja – Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dana 27. lipnja 2022. godine, održan je Okrugli stol na temu Sustav prikupljanja podataka i praćenja javnih politika na području ovisnosti – izazovi i potrebe. Okrugli stol je okupio predstavnike civilnog društva, sustava socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, represivnog i zdravstvenog sustava te ostalih relevantnih ustanova. Isti su otvorili: pomoćnik ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a, doc.dr.sc. Tomislav Benjak, dr.med. i načelnica sektora za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva, Dunja Skoko-Poljak, dr.med.

Glavni cilj Okruglog stola bio je predstavljanje temeljnih odrednica Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti 2022- 2030. i pratećeg Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti 2022.-2026. Budući da istraživanja ukazuju na rastuće korištenje nekoliko vrsta droga i drugih sredstava ovisnosti istovremeno, porast konzumiranja alkohola, duhana i lijekova mimo propisane procedure te na sverastuću pojavu ponašajnih ovisnosti osobito kod mladih osoba, potrebno je promijeniti pristup u provedbi javnih politika u području navedenih ovisnosti tj. osigurati koncept koherentnosti, a uz potporu različitih sektora. Razgovaralo se i o izazovima koherentne politike na svim razinama, s naglaskom na izazove u prikupljanju podataka, uspostavi učinkovitih oblika praćenja navedene problematike kao i razvoju suradnje između različitih sustava na nacionalnoj i lokalnoj razini.

U raspravi je iznesena potreba za prikupljanjem podataka o osobama koje koriste uslugu izvanbolničkog liječenja od ovisnosti o alkoholu kao i potreba za pronalaženjem načina za dugoročno financiranje Klubova liječenih alkoholičara. Istaknuta je važnost ustroja mreže međusektorske suradnje na lokalnoj (i nacionalnoj) razini kako bi se osigurala protočnost sustava u smislu provedbe preventivnih aktivnosti i/ili upućivanja osoba u odgovarajući oblik tretmana. Vezano uz djelovanje službi za mentalno zdravlje na području alkohola i ponašajnih ovisnosti, skrenuta je pažnja na problem kapaciteta u manjim sredinama u RH. Također, istaknuta je potreba za većom dostupnosti podataka koji se dostavljaju putem Pompidou upitnika, izuzev jednogodišnjeg izvještaja HZJZ-a kao i važnost digitalne transformacije koja će korisnicima omogućiti zadovoljenje međusobno povezanih potreba. Zaključeno je kako će se nakon formalnog usvajanja Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti održati stručni sastanci vezano uz način ustroja prikupljanja podatka na području ovisnosti.