Održan Okrugli stol za predstavnike medija na temu „Osiguranje standarda kvalitete programa tretmana ovisnosti – postignuća i izazovi”

U organizaciji HZJZ održan je 27. ožujka 2024. Okrugli stol za predstavnike medija na temu „Osiguranje standarda kvalitete programa tretmana ovisnosti – postignuća i izazovi„ na kojem su od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i uprave predstavljena dosadašnja postignuća ali i budući prioriteti u području tretmana ovisnosti.

Okrugli stol otvorio je prof.dr.sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je tom prilikom istaknuo kako se u  sustavu liječenja ovisnosti o drogama u Hrvatskoj godišnje bilježi između 5.500 i 6.000 osoba, od kojih je oko 80% na liječenju zbog uporabe opijata, a prisutan je i rast udjela osoba liječenih zbog uporabe kokaina i psihostimulansa. Trendovi u odnosu na liječenje ovisnosti pokazuju kako je i u EU u blagom pada broj osoba liječenih zbog uporabe opijata te porast osoba koje ulaze u sustav tretmana zbog konzumacije stimulansa. Osim s problemom ovisnosti o drogama, sustav zdravstva susreće se i s povećanim brojem hostpitalizacija zbog alkohola i kockanja. Stoga će jedan od glavnih naglasaka u provedbi Nacionalne strategije za razdoblje do 2030. te Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026., uz potporu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a u suradnji sa resornim ministarstvima biti upravo na mjerama usmjerenim na unaprjeđenje liječenja, psihosocijalnog tretmana te programa oporavka, osobito u odnosu na ovisnosti o alkoholu i kockanju.

U nastavku su o programima tretmana ovisnosti koji se provode u zdravstvenom i zatvorskom sustavu govorili dr. Dunja Skoko – Poljak, načelnica Sektora za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Ministarstvo zdravstva, Željko Petković, pomoćnik ravnatelja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, prof. dr. sc. Zoran Zoričić, predstojnik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti na Klinici za psihijatriju KBC-a Sestre Milosrdnice i voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti te Zvonimir Penić, v.d. ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Potražnja za sredstvima ovisnosti predstavlja jedan od najznačajnih aktualnih javnozdravstvenih izazova kako na razini EU tako i na razini nacionalnih okruženja. Prema nedavno objavljenoj Analizi tržišta droga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, kanabis je najčešće korištena droga u Europskoj uniji, s procjenama da ju je koristilo 22,6 milijuna odraslih osoba u prošloj godini. Podaci iz zadnje „Analize otpadnih voda i droga – europska studija u više gradova“ koja je provedena od strane europske mreže SCORE (Sewage analysis CORe group — Europe), a u suradnji s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama u 88 gradova država EU, a u kojoj je sudjelovao i grad Zagreb pokazuju kako je u  Zagrebu zabilježen porast prosječne razine urinarnih metabolita kokaina (567.95/1000 stanovnika po danu) u odnosu na 2022., ali se isti ne nalazi u 20 gradova u Europi s najvećom zabilježenom razinom urinarnih metabolita kokaina. Tržište droga karakterizira sve veća raznolikost i široka dostupnost droga, uključujući nove psihoaktivne tvari koje su često visoke potentnosti ili čistoće što predstavlja složenu prijetnju javnom zdravlju i stavlja dodatne izazove ispred sustava koji osiguravaju usluge tretmana ovisnosti.

Iako u Hrvatskoj postoji kvalitetan model liječenja ovisnosti te su dostupni različiti farmakološki i psihosocijalni programi u svim sustavima koji skrbe o osobama s problemom ovisnosti, s ciljem pružanja pravovremenih odgovora na potrebe osoba kojima je potrebna pomoć, u narednom razdoblju putem različitih projekata i inicijativa te jačanja kompetencija stručnjaka osigurat će se dodatno osnaživanje sustava tretmana ovisnosti.