Održan stručni sastanak u Istarskoj županiji

U Puli je održan još jedan u nizu stručnih sastanaka pod nazivom „Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja“ u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva te Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Na stručnom sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Doma zdravlja Istarske županije te predstavnici dječjeg vrtića iz grada Labina. Na sastanku su prikazane aktivnosti koje su usmjerene promociji oralnog zdravlja i prevenciji karijesa u Istarskoj županiji te nacionalni program Zubna putovnica.