Održana Konferencija za medije povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

U organizaciji HZJZ održana je 27. lipnja 2022. Konferencija za medije povodom obilježavanja 26.lipnja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.

Na konferenciji su predstavljeni najnoviji epidemiološki podaci o bolesti ovisnosti o drogama, rezultati recentnih istraživanja te usporedba stanja problematike droga u Republici Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju, kao i podatci o stanju i trendovima zlouporabe droga i suzbijanju kriminaliteta droga  Cilj šire društvene akcije koja se povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga intenzivno provodi na nacionalnoj i lokalnoj razini je promovirati, osobito mladima, zdrave stilove života, a kroz edukacije i preventivne akcije informirati javnost o štetnim posljedicama ovisnosti.

Istaknuto je kako su politike prema drogama kako na europskoj, tako i na nacionalnim razinama suočene sa nizom izazova koji se reflektiraju u demografskoj tranziciji, društvenim promjenama, novim oblicima ovisnosti i s njima povezanim obrascima korištenja droga. Potražnja za drogama na svjetskoj razini i dalje predstavlja izazov, a štete povezane s korištenjem droga još uvijek nisu riješene na odgovarajući način te predstavljaju jednu od vodećih prijetnji javnom zdravlju.

Na razini EU, prema podacima EMCDDA, procjenjuje se da je otprilike 83,4 milijuna ili 29 % odraslih osoba (u dobi od 15 do 64 godine) u Europskoj uniji ikad konzumiralo nezakonitu drogu, od kojih je kanabis i dalje najčešće konzumirana tvar. Europljani svake godine na maloprodajnoj razini troše najmanje 30 milijardi EUR na droge. Oko dvije petine tog iznosa troši se na kanabis (39%), 31% na kokain 25% na heroin te 5% na amfetamine i MDMA.

Globalni trend zlouporabe droga reflektira se i na Hrvatsku. Prema rezultatima istraživanja „Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske“ iz 2019. godine, ilegalnu drogu barem je jednom u životu konzumiralo 24,5% ispitanika. Broj odraslih koji su konzumirali neku ilegalnu drogu se između 2011. i 2019. godine udvostručio (porast s 5.3% na 11.2%). Najčešće korištena ilegalna droga bila je kanabis koju je barem jednom u životu konzumiralo 22,9% ispitanika.

Prema preliminarnim podacima iz Registra Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo broj osoba s problemom ovisnosti o drogama u 2021. u padu je u odnosu na 2020. godinu, na što je svako utjecala i pandemijska godina. Tijekom 2021. godine u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske, registrirano je 5.378 osoba liječenih zbog ovisnosti o psihoaktivnim drogama, od kojih je 518 po prvi put bilo na liječenju. Zbog zlouporabe opijata tijekom 2021. godine na liječenju je bilo 4.467 osoba, od kojih je 126 bilo liječeno po prvi puta. Nastavlja se trend smanjenja broja novoliječenih zbog uzimanja opijata.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova tijekom 2021. godine na području RH zabilježeno je ukupno 2.324 kaznenih djela povezanih s drogama što je 11,8% manje u odnosu na 2020. godinu od sveukupno prijavljenih kaznenih djela iz djelokruga linije rada problematike droga. U 2021. godini ukupno je zabilježeno 8951 zapljena svih vrsta droga, što predstavlja povećanje od 7,5% u odnosu na 2020. godinu kada je zabilježena 8323 zapljena.

Zahvaljujući raznim projektima koji su se provodili ili se provode u ovom području u Hrvatskoj je osigurana institucionalna i zakonodavna infrastruktura za odgovarajuće suočavanje s problematikom vezanom za suzbijanje zlouporabe droga. A u postupku donošenja je i nova Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti 2022.- 2030. koja će po prvi puta obuhvatiti sva sredstva ovisnosti i ovisnička ponašanja.