Tjedan ženskog zdravlja

Udruga „Nismo same“ je na konferenciji za novinare najavila Lila tjedan – Tjedan ženskog zdravlja, u kojemu do 21. svibnja upozoravaju na porast broja novooboljelih žena od karcinoma dojke, jajnika i vrata maternice te pozivaju sve žene da redovito vode brigu o zdravlju.

U Hrvatskoj svaki mjesec od raka dojke umre 90 žena, a svaki treći dan jedna žena umre od raka vrata maternice, alarmantni su podaci na koje je upozoreno na konferenciji za novinare u povodu Lila tjedna – Tjedna ženskog zdravlja, koji se obilježava pod sloganom „Budi sebi prva“.

Predsjednica udruge “Nismo same” Ivana Kalogjera, koja je i sama preboljela rak dojke, istaknula je da će se Lila tjedan baviti ženama i tzv. ženskim bolestima: karcinomom dojke, jajnika i vrata maternice, što ne znači da žene ne trebaju pridavati pažnju i simptomima nekih drugih vrsta tumora, primjerice raku debelog crijeva, od kojega također obolijeva velik broj žena.

Predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb prof. dr. Stjepko Pleština je upozorio na nejednaku dijagnostiku u cijeloj državi, navodeći da je ključno donošenje Nacionalnog plana borbe protiv raka, jer Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja koja nema Nacionalni plan i pri tome ne na deklarativnoj, već na izvedbenoj razini.

Mora se znati kamo bolesnik ide, što će tamo dobiti i u kojem roku, istaknuo je prof. Pleština ovom prigodom.

Upravo zbog visoke smrtnosti od raka je Vlada RH donijela odluku o pokretanju preventivnih programa probira kojima je cilj rano otkriti rak, na vrijeme ga ukloniti i tako dugoročno smanjiti pobolijevanje i smrtnost. Tako je 2006. godine usvojen Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, a 2010. godine Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke obuhvaćene su sve žene u Republici Hrvatskoj u dobi od 50 do 69 godina.

U okviru ovog programa žene mogu obaviti mamografski pregled dojki svake dvije godine tako da im pozivi za besplatni mamografski pregled stižu na kućnu adresu, istaknula je nacionalna koordinatorica Programa otkrivanja raka vrata maternice i pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Dinka Nakić, dr. med., ističući da sve smjernice i sva epidemiološka istraživanja pokazuju da je za zdrave žene dovoljno da Papa test učine jednom u tri godine, budući da je za razvoj raka vrata maternice potrebno dugo razdoblje od 10 i više godina. Češće bi trebale ponoviti Papa test samo žene kojima prethodni nalaz testa nije bio uredan i to prema preporuci svog ginekologa. Dr. Nakić je ovom prilikom napomenula da treba voditi računa o tome da Papa test, nažalost, ne otkriva rak jajnika, bolest za koju još ne postoji program probira i pozvala sve da se odazovu na pozive na preventivne preglede, budući da o zdravlju trebamo brinuti dok smo zdravi, jer kada se razbolimo već je kasno.

Voditeljica Odjela za radioterapiju i kemoterapiju Zavoda za ginekološku onkologiju KBC-a Zagreb prim. dr. Višnja Matković istaknula je da će unatoč sve radikalnijim kirurškim zahvatima i upotrebi novih citostatika više od 70 % bolesnica s uznapredovalim stadijima bolesti (III i IV), koje čine najveći broj bolesnica, dobiti povrat bolesti i umrijeti. Ukazala je na to da je u liječenju raka jajnika važan multidisciplinarni pristup koji uključuje radikalni kirurški zahvat radi odstranjenja makroskopski vidljive bolesti, nakon čega slijedi kemoterapija na osnovi platine u kombinaciji s paklitakselom. Prim. Matković je zaključila da bi se kirurgija kao primarni oblik liječenja raka jajnika danas morala provoditi samo u specijaliziranim ginekološkim centrima, jer samo potpuno odstranjenje tumora i njegovih presadnica pruža bolesnicama šansu za bolje preživljenje.

O svojim iskustvima u liječenju na konferenciji za novinare govorile su i bolesnice kojima je bio dijagnosticiran karcinom dojke, jajnika ili vrata maternice.

Na konferenciji su iznijeti sljedeći podaci:

Rak dojke: Svaki mjesec 250 žena u Hrvatskoj oboli od raka dojke, a 90 ih umre.

Rak vrata maternice: Rak vrata maternice treći je najčešće dijagnosticiran u žena u dobi između 25 i 49 godina, odmah iza raka dojke.

Rak jajnika: Na godinu od raja jajnika oboli 450 žena, a umre ih 320.