Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

Ove godine, Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu (SafeDay) i Svjetski dan protiv rada djece (WDACL) zajednički su okupljeni u kampanji za poboljšanje sigurnosti i zdravlja mladih radnika i zaustavljanje rada djece.

 

Pročitajte više o Svjetskom danu sigurnosti i zdravlja na radu 2018. godine